Kategori: Anmeldelser

Anmeldelser av bøker, filmer, konserter og andre kulturarrangement.

Grunnsten om rus – i ny utgave

Rusforskeren Hans Olav Fekjær har nylig sluppet en ny utgave av boken Rus. 441 sider. En liten mursten. Det vil si… Å kalle den en mursten er ikke å yte boken rettferdighet. Grunnsten føles mer riktig, for i det norske rusfeltet er det på mange måter det både forfatteren og boken representerer. Fekjær har nesten…

Den farlige gode kraften

Mathiesen leverer i sin nye bok, som jeg har hatt den glede av å lese i julen, en solid kritikk av en kraft i det norske samfunnet som vi vanligvis anser som ufarlig. Og lanserer samtidig et nytt ord. Omsorgsindustrien. Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen er de største aktørene. Tre kristne organisasjoner. Å markedsføre…

Knark, en svensk historia

«Drottning Silvia får hjälp ner från sin plats på scenen. Och leds ut.» Magnus Linton har nettopp forklart hvordan den svenske dronningen nærmest besvimte etter å ha sett Kevin Sabet sin presentasjon om hvordan marihuana er i ferd med å legaliseres i USA. Silvia innledet forbudstilhengernes konferanse i Sverige, World Forum Against Drugs og gjentok…

Haris kampskrift: «Chasing the Scream»

Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs kan best beskrives som et kampskrift som motiverer til å jobbe for en narkotikapolitisk revolusjon. I en drivende historie om narkotikakrigens opprinnelse, eskalering og seneste utvikling er Hari både personlig og politisk. På veien viser han et sett med menneskeskjebner, og forsøker…