Norske cannabisbrukere møter mange utfordringer i hverdagen. De blir ofte diskriminert og misforstått av myndighetene og straffet disproporsjonalt fordi de bruker et rusmiddel medisinsk eller rekreasjonelt, som per i dag er ulovlig. Mange av våre medlemmer etterspør juridisk veiledning og vi vil gjerne kunne tilby den hjelpen. Derfor startet vi JURCAN.

Hva er JURCAN

En online juridisk hjelpetjeneste som ønsker å gi utdypende råd for mennesker som har opplevd problemer på grunn av cannabisbruk, dyrking eller besittelse. Litt som Juss-buss, men kun for cannabisrelaterte henvendelser.

Hvordan virker det

  • du sender inn et spørsmål / problemstilling gjennom skjemaet
  • våre juridiske rådgivere utarbeider et svar eller mulig løsning
  • du får utdypende svar innen 14 dager.

Hvem svarer på dine saker?

Marte: Masterstudent i rettsvitenskap på hennes fjerde studieår ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Kari: Har master i rettvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). Masteroppgaven omhandlet strafferett, straffeprosess og personvern. 

Dette er en tjeneste som er gratis, men tilgjengelig kun for medlemmene våre. 

Er du usikker på om du er medlem eller ikke? Sjekk her>> Er du ikke medlem men trenger juridisk rådgiving? Bli medlem>>

NB: Vi tar ikke imot saker på e-post og Facebook. Bruk skjemaet.