Om oss

Normal – Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen – ble grunnlagt i 1995. Organisasjonen lå inaktiv i perioden 2008–2013. Arbeidet med å bygge Normal opp igjen startet sommeren 2013. Siden høsten 2015 har Normal opplevd å ha vinden i seilene, og mange nye og dyktige mennesker hjelper oss.

Vi sitter i Skippergata 14, Oslo. I tillegg har vi lokallag i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Normal er medlem i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, den amerikanske organisasjonen NORML, New York NGO Committee on Drugs, Vienna NGO Committee on Drugs og NGO-nettverket Stop The Harm. Vi støtter Support Don’t Punish-kampanjen.

Normal – logo

Vår visjon

Vi arbeider for en evidensbasert regulering av cannabis, i tråd med internasjonale menneskerettigheter.

Vi arbeider for at Norge åpner opp for dyrking av industrihamp.

Vi arbeider for å redusere kontrollskader ved å stanse disproporsjonale straffereaksjoner og stigmatisering av cannabisbrukere.

Vi arbeider for lovliggjøring av cannabis for voksne rekreasjonsbrukere, og ser for oss en modell lik dagens norske alkoholregulering.

Vi bistår og representerer brukere av cannabis i Norge, gir juridisk veiledning og ivaretar deres interesser på systemnivå.

Vi gir informasjon og bistår pårørende. Vi jobber for å styrke samhold, forståelse og åpenhet.

Vi arbeider for at pasienter som kan ha nytte av det skal få tilgang til medisinsk cannabis i samråd med fastlege.

Vi er en åpen og samlende organisasjon for alle som ønsker en regulering eller avkriminalisering av cannabis i Norge.