Norsk skremselspropaganda

Ifølge rusforskeren Hans Olav Fekjær er helseadvarsler om narkotika ofte unyanserte, og fremhever mulige skadevirkninger i stedet for å gi gradert informasjon slik man gjør med alkohol. Med gradert informasjon menes informasjon både om konsekvenser av regelmessig bruk og konsekvensene av vanlig bruk. Dette mener Fekjær er politisk betinget. Fekjær mener dette gjør at ungdom ser bort i fra informasjonen i sin helhet, og undervurderer farene ved narkotika. (2)

Selv om cannabis er mindre farlig enn alkohol, er det ikke ufarlig. Men det har blitt fremstilt som langt mer farlig enn det er. Ofte vil myndighetene eller avholdsorganisasjonene beskrive negative helsevirkninger gjennom å fremheve konsekvenser for et mindretall i enkeltstudier og utelate nyanserende og helhetlig informasjon. Det brukes anekdotisk bevisførsel, og man skiller ikke mellom kausalitet og korrelasjon. Den vanlige betegnelsen for denne typen misvisende eller feilaktig informasjon om cannabis er skremselspropaganda. Her er noen konkrete eksempler på norsk skremselspropaganda.

  • Helsedirektoratet innrømmer på s. 16 i sitt informasjonshefte at metabolittene etter cannabis ikke er aktive, men dette fremkommer i en bisetning og er pakket inn i misvisende og skremmende formuleringer om at regelmessige brukere har et «reservoar av cannabisstoffer» i kroppen. De samme formuleringene benyttes ikke i pakningsvedlegget til Diazepam (Valium). Direktoratet snakker også om det såkalte amotivasjonssyndromet, selv om de indirekte innrømmer at det ikke er mye hold i påstandene gjennom måten de formulerer seg på.
  • Folkehelseinstituttet velger å bruke uttrykket «overdose/akutt forgiftning» i sitt faktaark om cannabis, selv om det er velkjent at cannabis ikke gir overdose og har lav giftvirkning. De hevder at oralt inntak av cannabis kan være livstruende for barn. Vi har gått gjennom all forskningen i referansene deres, og finner ikke ett eneste dokumentert tilfelle. De unnlater å nyansere i forhold til psykoser, og får det nærmest til å virke som hvem som helst kan rammes av en alvorlig psykotisk episode som følge av cannabisbruk. I realiteten vil bare to av hundre oppleve en slik episode, og som regel har det bakenforliggende årsaker. Folkehelseinstituttet skriver også om negative sosiale følger uten å nevne at forbudet kan spille inn i forhold til dette, selv om fremtredende forskere som Ted Goldberg og Willy Pedersen har funnet slike sammenhenger. (11, 16) I slutten av september 2015 trakk Folkehelseinstituttet fram trappetrinnsteorien (som flertallet i forskningsmiljøet har gått bort i fra) igjen uten forebehold, men har moderert formuleringene noe etter klager fra publikum. Vi har lagret faktaarket slik det så ut da.
  • Rustelefonen gikk ennå lenger i sine påstander om oppsamling av aktive stoffer og overdriver i tillegg det som i systematiske gjennomganger av forskning beskrives som mildere abstinenssymptomer. (5) Dette er basert på pseudovitenskap fra en svensk aktør som heter Thomas Lundqvist som sprer diskriminerende myter om cannabisbrukere. Etter vi klaget, har de fjernet påstandene om kronisk rus (juli 2016) men publisert nye påstander om at en «overdose» med cannabis fører til hjerteinfarkt. Ifølge Hall er det ikke påvist overdoser fra cannabis, men hos de som har forutgående hjertesykdom kan det, en sjelden gang, utløse infarkt. Dette er ikke det samme som overdose, og den nye informasjonen til Rustelefonen blir dermed misvisende.
  • Ung.no trekker frem den skrinlagte trappetrinnsteorien, som de beskriver som «velkjent», uten å henvise til kilder. De hevdet inntil nylig (november 2015) at det finnes et amotivasjonssyndrom, men har fjernet dette etter at vi klaget.
  • Hasjavvenning.no trekker også frem amotivasjonssyndromet, gir jevnt over en unyansert fremstilling og skiller sjelden mellom kausalitet og korrelasjon.
  • Denne brosjyren fra Hasjavvenning Kristiansand fremsetter unyanserte overdrivelser og anekdotiske påstander som ikke lar seg dokumentere. Sitat: «THC transporterast raskt til hjernen. Her vil det feste seg cannabinoidresporatorar» – vi skal ikke arrestere dem for en grammatisk feil/ordfeil, men det er vel ikke utenkelig at både dette sitatet og forsiden på brosjyren sier noe om intensjonen og kunnskapsnivået til de som står bak.
  • Actis har hevdet at «dagens cannabis er genmodifisert» og kopierer Rustelefonen sin misvisende og pseudovitenskaplige informasjon på sine sider. I sine to notater av fra 2015 (A, B) baserer de seg på mye av den samme forskningen som oss, som de gir en unyansert fremstilling. Døm selv: sammenlikn deres fremstilling med Wayne Hall sin gjennomgang av forskningen de siste tjue årene.
  • Les også kommentator Mikal Hem sin artikkel om Actis i Bergens Tidende, Cannabis-bløffen.

Som en kuriositet, sjekk ut RNS Norge sitt magasin om hasj fra 1981.

rnsnorge

Noen klipp fra klassikeren Himmel og helvete, det norske svaret på Reefer Madness.

Tidligere leder for Norsk Narkotikapolitiforening, Annette Gultvedt, advarer, på alvor, mot bananskall (en velkjent myte).

Kilder og referanser.