Normal ønsker kontakt med cannabisbrukere

  • Som har opplevd systemovergrep på grunn av cannabisbruk (behandling dere har opplevd som urettmessig fra NAV, barnevern, lege, psykolog, utdanningsinstitusjon eller politi).

  • Som har erfaring med ruskontrakt eller narkotikaprogram med domstolskontroll.

  • Som har erfaring med hasj/marihuana som ser naturlig ut eller er naturlig men som dere mistenker inneholder syntetiske cannabinoider, eller annen erfaring med bruk av syntetiske cannabinoider.

Send dine erfaringer på epost til undersokelse@normalnorge.no.

Normal trenger å vite hvordan norske cannabisbrukere blir behandlet, og i den forbindelse ønsker vi at dere tar kontakt for å fortelle hva dere har opplevd. Vi kan garantere din anonymitet. Er du ekstra paranoid kan du gjerne sende oss din historie fra en anonym epostadresse.

Når det gjelder det du opplever som urettmessig behandling fra NAV, barnevern, lege, psykolog, utdanningsinstitusjon eller politi er vi både interessert i historier der du selv mener du hadde en ansvarlig bruk av cannabis, og også historier som angår mennesker med problematisk bruk. Vi vil gjerne at du plasserer deg selv i en av disse kategoriene og begrunner det når du skriver til oss.

I forhold til ruskontrakt vil vi gjerne ha både positive og negative erfaringer. Var valget du gjorde om å få ruskontrakt virkelig frivillig? Hjalp den deg til å slutte med cannabis, og er du takknemmelig for det? Har du som følge av ruskontrakt brukt andre stoffer eller syntetisk cannabis som ikke fremkommer på vanlige urinprøver?

Når det gjelder dere som har opplevd å få tilsynelatende naturlig cannabis eller naturlig cannabis dere tror er tilsatt syntetiske cannabinoider, så vil vi gjerne høre mer om dette. Vi vil også vite om andre erfaringer med syntetiske cannabinoider. Vær klar over at det finnes testsett både for å sjekke forekomst av syntetiske cannabinoider og THC, som er lovlige å importere til Norge (merk: disse tester ikke etter alle varianter av syntetiske cannabinoider).

Grunnen til at vi trenger dette, er både fordi vi ønsker mer innsikt i deres erfaringer, og fordi vi vil se om noe av informasjonen kan danne grunnlaget for en sak i media. Vi har kontakt med flere journalister som er interessert i dette, og dersom vi får nok henvendelser som er av en slik karakter at det er nyhetsverdig, ønsker vi å få oppmerksomhet rundt dette i den pågående debatten, enten gjennom våre kontakter i media eller gjennom å publisere på våre egne nettsider.

Vi vil aldri publisere det du sender oss uten din tillatelse. Isåfall vil vi spørre deg først. Vi vil i utgangspunktet kun bruke det vi får til å danne oss et generelt inntrykk. Men om du ønsker at vi skal kunne publisere det, spesifisert det.

Vi kan som tidligere nevnt garantere din anonymitet. Alle i Normal har signert taushetserklæring: vi i Normal er veldig opptatt av personvern og datasikkerhet. I tillegg står prinsippet om kildevern veldig høyt blant norske journalister, også i denne redaksjonen.

Merk: innhentingen av informasjon i denne undersøkelsen er utelukkende for journalistiske formål. Vi vil også presisere at vi ikke oppfordrer noen til å gjøre noe lovstridig for å hjelpe oss med å innhente informasjon.