0
kr 0,00

Vi er en idéell bruker- og interesseorganisasjon på rusfeltet som jobber for evidensbasert regulering av cannabis og mot stigmatisering og fordommer rettet mot brukere av cannabis

 

BLI MEDLEM!

Normal Norge

Normal Norge vil bidra til å skape et samfunn hvor så få ungdom som mulig opplever problemer knyttet til cannabisbruk. Samtidig mener vi at det finnes mer effektive forebyggende tiltak. Er du mellom 16-24 år og interessert i å jobbe for å forebygge cannabisrelaterte skadevirkninger blant unge, og samtidig beskytte rettighetene til unge brukere?

KUNNE DU TENKE Å VÆRE MED Å STARTE OPP NORMAL UNGDOM?

Vi søker innholdsprodusenter, skribenter og folk med god gjennomføringsevne.


VISER NEGATIVE KONSEKVENSER AV FORBUDET MOT CANNABIS

Vi samler personlige historier om konsekvenser av kriminalisering


Høringsinnspill til NOU 2019:26, Rusreform – Fra straff til hjelp

les mer

Negative konsekvenser av kontroll

les mer

Hva vet vi om norske cannabisbrukere

les mer

Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

les mer

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets dialogmøte for sivilt samfunn

les mer

Uttalelse i forbindelse med Helsedirektoratets innspillsmøte om cannabis

les mer

Få vite hva som skjer

Vi sender invitasjon til kunnskapskvelder og lignende. Vi spammer deg ikke. Maks 2 brev/ måned. Du kan melde deg av når du vil. Når du melder deg på nyhetsbrevet samtykker du til vår personvernerklæring.