0
kr 0,00

Historie og visjon

Om oss

Normal – Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen – ble grunnlagt i 1995.

Vi bistår norske cannabisbrukere, kartlegger hvem som bruker cannabis i Norge og hva slags utfordringer de møter. Vi deltar jevnlig i politiske prosesser og arbeider for at norsk cannabislovgivning skal være evidensbasert og forankret i menneskerettighetene. Gjennom høringsinnspill, ulike arrangementer og med deltagelse i offentlig debatt jobber vi for at hensynet til brukere av cannabis blir ivaretatt i ruspolitiske prosesser.

Vi holder til i Storgata 39, Oslo. I tillegg har vi lokallag i Bergen, Tromsø, Rogaland og Trønderlag.

Normal er medlem i, og medstifter av, paraplyorganisasjonen Preventio. Vi er medlem av den amerikanske organisasjonen NORMLNew York NGO Committee on DrugsVienna NGO Committee on Drugs og NGO-nettverket Stop The Harm. Vi støtter blant annet Support Don’t Punish-kampanjen og kampanjen Straff skader.

Vår visjon

Vi arbeider for en evidensbasert regulering av cannabis, i tråd med internasjonale menneskerettigheter.

Vi arbeider for at Norge åpner opp for dyrking av industrihamp.

Vi arbeider for å redusere kontrollskader ved å stanse disproporsjonale straffereaksjoner og stigmatisering av cannabisbrukere.

Vi arbeider for lovliggjøring av cannabis for voksne rekreasjonsbrukere, og ser for oss en modell lik dagens norske alkoholregulering.

Vi bistår og representerer brukere av cannabis i Norge, gir juridisk veiledning og ivaretar deres interesser på systemnivå.

Vi gir informasjon og bistår pårørende. Vi jobber for å styrke samhold, forståelse og åpenhet.

Vi er en åpen og samlende organisasjon for alle som ønsker en regulering eller avkriminalisering av cannabis i Norge.

Vi arbeider for at pasienter som kan ha nytte av det skal få tilgang til medisinsk cannabis i samråd med fastlege.

Pictograms: https://www.flaticon.com