Frivillig juridisk rådgiver med god mulighet til å utvide til lønnet stilling

Norske cannabisbrukere møter mange utfordringer i hverdagen. De blir ofte diskriminert og misforstått av myndighetene og straffet disproporsjonelt fordi de bruker et rusmiddel medisinsk eller rekreasjonelt, som per i dag er ulovlig. Mange av våre medlemmer etterspør juridisk veiledning og vi vil gjerne kunne tilby den hjelpen.

Vi etablerte en platform hvor medlemmene våre kan sende inn saker de trenger hjelp med -> Vi sender saken videre til juristen -> Juristen utarbeider en eller flere mulige løsninger -> Vi sender løsningsforslag til medlemmet. For dette trenger vi en som kan navigere godt i dagens rettssystem.

Arbeidstimer: 2-4 timer i uken eller 2 arbeidsdager per mnd. Timene styrer du litt selv, men gjerne minst en dag sammen med oss på kontoret (onsdag eller fredag).

Vi ser gjennomgående likhetstrekk i mange av sakene, så vi forventer at  det tar mindre tid etter at vi har utarbeidet løsninger for de vanligste  utfordringene vi ser. 
Stillingen passer for studenter eller ferdig utdannede innen juss eller lignende.

Arbeidsoppgaver

 • Ta imot innkommende saker
 • Finne juridiske løsninger til innsendte saker

Kvalifikasjoner/personlige egnethet

 • Relevant utdanning
 • Strukturert og selvstendig
 • God gjennomføringsevne
 • Politisk forståelse er en fordel
 • Kjennskap til rusfeltet, Normal Norges arbeid og verdisyn er en fordel
 • Kjennskap til menneskerettigheter er en fordel
 • Personlige egenskaper vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeid i en spennende organisasjon i vekst
 • Kontor sentralt i Oslo
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kunnskapsbygging – her lærer du masse
 • Attest

Stillingen per i dag er ulønnet, men vi jobber for å få prosjektstøtte, så er det gode muligheter for å utvide til lønnet stilling.
For spørsmål kontakt administrativ sekretær Rita Jonyer på tlf 409 75 306 eller  e-post: rita@normalnorge.no
Søknad med CV sendes til rita@normalnorge.no.
Oppstart: Snartest

Om Normal Norge Normal Norge er en ruspolitisk organisasjon. Vi jobber for regulering av cannabis til rekreasjonelt og medisinsk bruk og for å styrke  cannabisbrukeres rettigheter. Organisasjonens arbeid er todelt, vi jobber både politisk for reform av narkotikalovgivningen og med ulike former for bistand mot cannabisbrukere.