Bli med å velte cannabisforbudet. Bli medlem av Normal.

Hva bruker vi din penger for?

  • Arrangementer for å fremme saken, debatter. Se eksempler her>>
  • Politisk arbeid: Representere brukere av cannabis på høringer

  • Delta i internasjonale konferanser som Reformkonferansen, faglige arrangementer i Norge knyttet til rusmidler og psykisk helse og arrangement tilknyttet prosessen opp mot UNGASS-toppmøtet om narkotika i FN i 2019.

  • Medlemskap i sammenslutninger som ENCOD og Fagrådet for rusfeltet.
  • Promotere saken i sosiale medier.
  •  Promosjonsmateriell som brosjyrer og film.
  • Eventuelle reiser for å bygge lokallag rundt omkring Norge
  • Finansiere gjennomforing av undersøkelser knyttet til cannabis
  • Leie et bord i Kasbah Hub shared working space hvor vi har kontortider for å jobbe strukturert med saken

Når du blir medlem samtykker du til vår Personvern.