0
kr 0,00

Sende brev til politikerne

Send epost til politikerne

Det er på tide at norske myndigheter tar stilling til spørsmålet om legalisering av cannabis.

I USA, Sør-Amerika og resten av Europa nedkriminaliseres rekreasjonsbruk av cannabis, og straffepolitikken møter økende internasjonal motstand. Også i Norge har straffepolitikken møtt en økende kritikk, både fra Straffelovkommisjonen av 2002 og en rekke sentrale forskere. Helse- og omsorgsministeren trenger å bli gjort oppmerksom på situasjonen, og vi oppfordrer flest mulig til å kontakte Ingvild Kjerkhol.

Kontaktinformasjon til Helseministeren og Justisministeren.

Dere kan også kontakte StatsministerenUtenriksministeren og medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og Justiskomiteen på Stortinget, bare bytt ut navn i brevet med navnet på representanten du sender epost til. Epostadressene finner du i lenkene over. Kontakt gjerne også andre medlemmer av regjeringen eller Stortinget, for eksempel de som representerer ditt parti eller distrikt.

Ta gjerne utgangspunkt i denne malen:

Kjære Helse- og omsorgsminister

Jeg vil med denne henvendelsen gjøre deg oppmerksom på at Norge er i utakt med de internasjonale endringene som foregår i narkotikapolitikken, særlig i forhold til cannabis. Cannabis har siden 2012 blitt lovligog skattelagt i lisensierte utsalgssteder i 8 amerikanske delstater og den amerikanske hovedstaden, og vi ser både i USA, Sør-Amerika og Europa at det skjer en nedkriminalisering. I flere europeiske land er statlig regulert omsetning og produksjon et tema; blant annet i Tyskland, Sveits, Frankrike, Danmark, Italia, Nederland og Spania. I Frankrike har Den nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter endog anbefalt regulert tilgang til cannabis.

Canada legaliserte cannabis i 2018 – i den hensikt å redusere pengestrømmen til organisert kriminalitet, begrense tilgangen for mindreårige og respektere voksnes valg. Tyskland har vedtatt å gjøre det samme.

Norge har, på papiret, fortsatt noen av de strengeste lovene i Europa.

Flere ungdomspartier og lokallag har tatt signalene fra omverdenen, og gått inn for en legalisering med ulike reguleringer (UV, FpU, Bergen Venstre og flere av de andre ungdomspartiene i Bergen). Det samme har mange på høyresiden i miljøene tilknyttet tenketanken Civita og tidsskriftet Minerva. Thorvald Stoltenberg var med i en internasjonal kommisjon bestående av tidligere statsledere som blant annet ønsker regulert salg av cannabis. Verdens helseorganisasjon og Human Rights Watch anbefaler avkriminalisering av bruk og besittelse og forbud mot tvangsbehandling. Det samme gjør FNs høykommissær for menneskerettigheterog spesialrapportøren for retten til helseUNAIDS anbefaler i tillegg at man slutter med ufrivillige urinkontroller.

Cannabis er det mest brukte rusmiddelet i Norge etter alkohol. I Oslo har over halvparten av innbyggerne prøvd rusmiddelet, og én av tre menn i slutten av 20-årene brukt det inneværende år. På landsbasis har en tredjedel av den norske befolkningen forsøkt cannabis. Flere sentrale norske og utenlandske rusforskere mener at cannabis er mindre skadelig og avhengighetsskapende enn alkohol, og bruken er ikke vesentlig høyere i Nederland, der bruk har vært tolerert siden 1970-tallet. En undersøkelse gjort av Foreningen Tryggere Ruspolitikk i 2016 viser at en tredjedel av Norges befolkning er tilhengere av regulert omsetning og at bare halvparten er tilhengere av å kriminalisere bruk.

Kriminelle nettverk står i dag for omsetningen, og det er ingen reguleringer i forhold til åpningstider, aldersbegrensninger eller innhold og styrke. Inntektene fra cannabis reinvesteres i mer alvorlig kriminalitet, noe statens egne rusforskere kan bekrefte.

Det er mitt syn at man bør vurdere en nedkriminalisering, avkriminalisering eller legalisering med reguleringer for å lette byrden cannabislovbrudd har på justissektoren og kunne innføre en ruspolitikk som er mer i tråd med individets rett til selv å velge, der voksne som ikke plager andre får være i fred om de velger et tryggere alternativ til alkohol. I et demokrati har betydelige mindretall krav på rettigheter, og det er rundt to hundre tusen som bruker cannabis i Norge. Det er uakseptabelt at det i Norge, som på alle andre områder er menneskerettslig og demokratisk, er slik at folk skal straffes eller utsettes for systemovergrep for å velge å bruke cannabis.

Jeg vil gjerne også uttrykke en akutt bekymring for om økt bruk av rustesting kan presse cannabisbrukere mot farlige syntetiske cannabinoider som ikke fremkommer på urinprøver eller hardere stoffer som ikke kan påvises like lenge som cannabis.

Grunnet den økende debatten om legalisering har Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) publisert en oversikt over modeller for lovlig tilgang på cannabis, som dere bør gjøre dere kjent med:

Deres svar imøtesees.

Med vennlig hilsen,

<Ditt Navn>