0
kr 0,00

På høy tid – Blogg

Høringsinnspill til forslag til statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- ogomsorgskomiteen: Kapittel 765)

Først og fremst vil Normal Norge anerkjenne at rus og psykisk helse fortsatt skal være et avtre prioriterte mål i […]

Les mer >
De faste grensene for måling av cannabis/ THC- nivå i blodet revideres endelig av Høyesterett

De faste grensene for måling av cannabis/ THC- nivå i blodet revideres endelig av Høyesterett

Skrevet av Bjørn Dahl, nestleder Normal Bergen En arbeidsgruppe ble i 2007 oppnevnt for å sette faste grenser i trafikken […]

Les mer >
Medisinsk Cannabis som smertestillende?

Medisinsk Cannabis som smertestillende?

Da jeg var 18 år satt jeg bakpå motorsykkelen til barndomsvennen min. Farten var altfor høy, og før noen visste ordet av det havnet vi i en al-vorlig ulykke. Vennen min døde momentant og jeg falt i koma. Jeg fikk hodeskade, indre skader og den ene armen ble lam. Jeg har i dag kommet meg ganske godt videre fra den fatale dagen, men jeg har fått senskader i form av nervesmerter i armen som ikke virker. Det kan sammenlignes med brennende og skjærende nålestikk. Noen ganger kjennes det ut som hele armen ligger i kokende vann.

Les mer >
Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

Normal Norges innspill til Budsjettkapittel 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak Forslaget om mindre øremerking og mer søknadsbasert […]

Les mer >
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseplan

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseplan

Den 10. mars i år arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet høring i Bergen. Formålet var å motta innspill til neste folkehelsemelding. […]

Les mer >

Innspill fra Normal Norge til høring om Representantforslag om å gjennomføre rusreformen Dokument 8:46 L (2021-2022)

Norges internasjonale forpliktelser tilsier at menneskerettigheter skal legges til grunn i all politikk. Et sentralt prinsipp i et moderne demokratisk […]

Les mer >
Høringsinnspill til forslag til statsbudsjett 2022 (kapitler fordelt på helse- og omsorgskomitéen) fra Normal Norge

Høringsinnspill til forslag til statsbudsjett 2022 (kapitler fordelt på helse- og omsorgskomitéen) fra Normal Norge

Normal sendte inn følgende innspill i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2022. Normal Norge vil oppfordre komiteen til å […]

Les mer >

Cannabis og pandemien

I perioden 6. juni til 30. august i år utførte vi en spørreundersøkelse blant våre medlemmer og brukere for å […]

Les mer >
Velkommen til nytt styre

Velkommen til nytt styre

Normal har hatt årsmøte 26.05.21, der vi har valgt et nytt styre. Andre Nilsen fortsetter som styreleder. Ester Nafstad velges […]

Les mer >
Høringsinnspill til Regjeringens forslag til rusreform

Høringsinnspill til Regjeringens forslag til rusreform

Ester Nafstad representerte Normal Norge i Stortingets høring om Regjeringens forslag til rusreform den 16. mars 2021 og leverte følgende […]

Les mer >