Når du faller mellom to stoler (eller fler)

Mange voksne med ADHD og/eller kroniske smertelidelser som opptrer samtidig, risikerer å falle ut av behandlingstilbudet, blant annet på grunn av organiseringen av helsevesenet og dagens strenge cannabis-lovgivning. Dette får i mange tilfeller store konsekvenser for de skadelidende og du kan finne deg selv i en håpløs situasjon hvor du blir nektet den behandlingen du…

Ikke vær ærlig med legen din ellers mister du førekortet og jobben din

Følgende historie kommer fra en av følgerne våre. For anonymitetens skyld, kaller vi ham Henrik. —— Jeg er mann, 36 år, utdannet ingeniør og har alltid hatt fast jobb eller vært under utdanning. I 2018 går jeg til min fastlege pga depresjon med mørke tanker rundt livet videre. Jeg får antidepressiva og 50% sykemelding. I…

Det er ikke bare bare å samarbeide med en legesenter i Nederland

Vi har utforsket muligheten for å etablere et samarbeid med Expat Medical Center i Amsterdam for å hjelpe norske pasienter som bruker medisinsk cannabis i denne prossessen. Vi fikk ikke til noe samarbeid direkte – men vi fikk en informasjonsmail som kan være lurt å få med seg. Under kan dere se vår forespørsel og…

Slik ser en ruskontrakt ut

Det er svært ulik praksis i forhold til gjennomføring av ruskontrakt i ulike politidistrikt. Her kan du se noen eksempler. Utifra hva vi kan se er er det ulik varighet, ulikt hvor ofte og hvordan kontroll gjennomføres og det varierer om det tas stikkprøver. Man må i tillegg si fra seg ulike rettigheter slik at…

Normals innspill på dialogmøtet i forkant av CND (2017)

Den 23. februar inviterte Helse- og omsorgsdepartementet til dialogmøte med sivilt samfunn i forkant av forhandlingene i narkotikakommisjonen i mars. Leder for International Drug Policy Consortium, Ann Fordham, holdt hovedinnlegget. De som vanligvis er mot reform hadde på årets møte en mildere tone enn vanlig, og det var bare én av dem som aktivt argumenterte…