0
kr 0,00

På høy tid – Blogg

Høringsinnspill til NOU 2019:26 Rusreform – Fra straff til hjelp

Høringsinnspill til NOU 2019:26 Rusreform – Fra straff til hjelp

Fakta om cannabis i Norge Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. EMCDDA[1] gjennomfører i samarbeid med Norsk […]

Les mer >

Norge er et land med 722 000 kriminelle

I følge Folkehelseinstituttets undersøkelse har 24.5 % av Norges befolkning i aldersgruppen 16-64 år prøvd cannabis minst en gang i […]

Les mer >