0
kr 0,00

Medisinsk cannabis

Snarveier

PRISER

CANNABISMEDISIN FRA ANDRE LAND

HVA SLAGS SYMPTOMER/LIDELSER KAN JEG FÅ MEDISINSK CANNABIS UTSKREVET?

TILLEGGSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL


 Medisinsk cannabis er lovlig i Norge

26. november 2016 kom det nye retningslinjer for medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utarbeidet en veileder som presiserer rutiner og rammer for medisinsk cannabis og godkjenningsfritak.

Hvordan går man frem for å bli vurdert for behandling med medisinsk cannabis på resept fra lege eller spesialist i Norge?

ALTERNATIV A) – MEDISINSK CANNABIS MED <1% THC ELLER SATIVEX (SOM HAR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE I NORGE) – DIN FASTLEGE KAN BESTILLE FRA APOTEK HER OG APOTEKET MÅ SØKE IMPORTTILLATELSE

Dette sier Legemiddelverket om medisinsk cannabis: 

«Med hjemmel i forskrift om narkotika §5 første ledd gir Helsedirektoratet tillatelse til rekvirering av cannabidiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse med under 1% innhold av tetrahydrocannabinol for alle leger som har generell rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.» Kilde>>

Reseptgruppe A – Vanedannende legemidler.

Dette er legemidler som kan gi a) rus-opplevelse eller eufori og b) avhengighet. Slike legemidler er vanligvis plassert i reseptgruppe A og B av Legemiddelverket.

Hvem har rekvireringsrett til reseptgruppe A?

Det finnes ikke noe offentlig oversikt, men her er hva Legelisten sier:

«Vi har dessverre ikke så mye kunnskap om dette, men såvidt jeg vet skal alle leger ha tilgang til å rekvirere slike legemidler med mindre de 1) har blitt fratatt denne retten eller 2) har bedt om å ikke ha det, f.eks for å slippe unna konfrontasjoner dersom de har en spesielt krevende pasientgruppe. Såvidt jeg har skjønt gjelder dette relativt få leger.»

Hvis din lege har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A, kan h*n skrive ut cannabidiolholdige produkter og bestille det fra via apotek i Norge, som må søke importtillatelse. Hvis ikke legen har rekvireringsrett så kan h*n henvise videre til spesialist som har dette. Medisinen må ha markedsføringstillatelse i landet man bestiller fra.

ALTERNATIV B) – MEDISINSK CANNABIS OVER 1% THC – HENVISNING FRA SPESIALIST

Hvis du ønsker å få tak i medisinske cannabisprodukter med innhold >1% THC, må du få en vurdering fra en spesialist fra sykehus.

Hva vektlegges i vurderingen av søknader om godkjenningsfritak?

Spesialisten må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler. Det er mulig å søke medisinsk cannabis for alle diagnoser, så lenge spesialiseringen til legen er relevant for sykdommen.

Som hovedregel gjelder følgende alternativ


1. Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.


2. Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.


3. Ved alvorlig sykdom hvor pasienten allerede har erfart god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler.


Det er altså mulig å søke om å fortsette behandling i Norge, hvis du tidligere har fått god effekt av cannabisbehandling i utlandet.

HAR DU SOM PASIENT RETT TIL Å KREVE EN Å FÅ RESEPT PÅ EN SPESIFIKK MEDISIN DU ØNSKER? HVIS JA, HVA ER DET JURIDISK ARGUMENTASJONS-GRUNNLAGET?

For å besvare spørsmålet om pasienten har rett til å få den type medisin han/hun ønsker, må man først skille mellom to grupper medisiner. I den ene gruppen finner man legemidler som man kan hente ut uten resept. I den andre gruppen finner man legemidler som er reseptbelagte og her har Ikke pasienten ikke noen rett til å kreve å få utskrevet medisinen.

I følge § 2-1. (Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek) er det kun lege/spesialist som har rett til å rekvirere et legemiddel ved resept.  

Du som pasienten har dessverre ingen lovfestet hjemmel i loven til å påvirke legens beslutning. Reseptbelagte medisiner regnes som legemidler som kun en med faglig kunnskap kan administrere.

Selv om du ikke har noe lovfestet hjemmel i loven for å be din behandler om en spesifikk medisin, kan du fortsatt ha en samtale med din lege om dine ønsker om å få prøve medisinsk cannabis.

SATIVEX

Cannabislegemiddelet Sativex ble i 2012 godkjent av Statens legemiddelverk. Det er i utgangspunktet godkjent for pasienter med multippel sklerose (MS), men kan også skrives ut for andre lidelser (såkalt «off-label»).  Ved «off-label» må pasienten betale kostnaden for medisinen selv.

Prosessen kort forklart

  1. Kontakt fastlege
  2. Be legen vurdere/søke godkjenningsfritak.
  3. Behandling av søknad hos legemiddelverket/helsedirektoratet
  4. Godkjenningsfritak og importtillatelse innvilges.
  5. Hente medisin på apotek i Norge

Medisinsk cannabis fra Nederland og Danmark

BEDROCAN FRA NEDERLAND

Innførsel av medisinsk cannabis i Schengen-området er lovlig, i henhold til §75 i Schengen-avtalen. Det betyr at du kan importere cannabis-medisinen Bedrocan fra Nederland til Norge. Den offentlige klinikk-kjeden Expat Medical Center i Amsterdam er et av legesentrene som har hjulpet pasienter med dette. 

Man kan også sjekke med naturmedisiner Ron Velthuis. Han holder til ca. 2 timers kjøretur fra Amsterdam. Han har hjulpet norske pasienter i Nederland med resept. Du må ringe i god tid for å avtale time. Les mer om klinikken hans her.

Med henvisning fra norsk lege: Den reisende kan medbringe legemidler tilsvarende inntil én måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Uten henvisning fra norsk lege: En reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ved innreise/retur til Norge kun ha med seg narkotiske legemidler for inntil én ukes forbruk etter angitt dosering.

Dersom du får skrevet ut medisinsk cannabis, må apoteket bestille dette og det kan ta opptil to dager før du kan hente medisinen. 
Det er ikke noe garanti at du får medisinsk cannabis i Nederland, hvert tilfelle blir vurdert individuelt. Les en brukerhistorie der en av våre medlemmer deler sine erfaringer på veien i forsøket for å få medisinsk cannabis.

MEDISINSK CANNABIS VIA DANMARK

Det Danske Legemiddelverket kan informere om dette:

En norsk patient kan få en recept fra en dansk læge, og på et dansk apotek få udleveret den medicinsk cannabis, som lægen har ordineret til patienten. Derefter bliver det op til de norske myndigheder om patienten lovligt kan rejse ind i Norge med den medicinske cannabis.

Du kan læse vores vejledning til de danske læger her>>

Her kan du se en liste over de produkter, der kan ordineres i Danmark>>

Det er svært at svare på, hvornår en norsk patient kunne få en konsultation hos en dansk læge, da de formentlig har lange ventetider, men når man først står med recepten, så skulle man i løbet af nogle dage kunne få udleveret den ordinerede medicinske cannabis på apoteket.

F. B. M.
Sektionsleder
Lægemiddelstyrelsen

Les mer: Spørsmål og svar om medisinsk cannabis >>

Har du erfaring med å få utskrevet medisinsk cannabis på resept fra Danmark? Del gjerne din erfaring med oss slik at vi kan oppdatere veiledningen vår! Skriv til post@normalnorge.no.


Toll

I alle tilfelle må du kunne dokumentere overfor Tolletaten at legemidlet er til ditt personlige bruk, noe som for eksempel kan fremgå av pakningens etikett, resept eller legeerklæring. I tillegg må legemidlene være lovlig kjøpt, noe som må kunne dokumenteres gjennom for eksempel en kvittering.

Les Legemiddelverkets veiledning om import av legemidler til personlig bruk på reise, for mer informasjon.

KJØP AV CBD-OLJE FRA ANDRE LAND

Online bestilling

Online bestilling av legemidler og kosttilskudd er ikke tillatt, selv om det er tilgjengelig i andre land. Privatpersoner kan bare importere legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie, godkjent i Norge og med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen. I praksis betyr det at det er svært få legemidler du kan handle på nett fra utlandet. Les her tollregler om å handle legemidler og kosttilskudd på internett.

Personlig medbringelse

Det finnes for øyeblikket ingen godkjente legemidler med CBD (uten THC) godkjent i Norge.

Tolldirektoratet må forholde seg til at mikroskopiske spor av THC i CBD-olje er å anse som narkotika. Videre kan man risikere å bli anmeldt til politimyndighetene for brudd på narkotikalovgivningen. Det er uvisst hva slags straff man risikerer ved å importere CBD-olje med mindre enn 1% THC til eget bruk.

Legemiddelverket vurderer for tiden klassifiseringen av CBD og cannabisprodukter. Inntil videre anses produkter som er basert på ekstrakter av cannabis som narkotika, og jf. narkotikaforskriften vil slike produkter ikke være tillatt for import uten særskilt tillatelse. Det vil si at det ikke er tillatt å ta med deg CBD produkter som du har kjøpt i utlandet, selv om det selges som helsekost i det fleste europeiske land. Det være lurt å sjekke reglene ekstra nøye når man skal hjem igjen: Les Legemiddelverkets veiledning om privatimport av legemidler.

Hvor mye koster det å få medisinsk cannabis?

Det er vanskelig å gi en nøyaktig pris på hvor mye medisinsk cannabis vil koste for deg for fordi det avhenger av hvor mye du trenger, hvor du får medisinen fra osv. Vi gir her gjennomsnittlige, veiledende priser basert på informasjon som er tilgjengelig på internett, i tillegg har vi spurt cannabispasienter her om deres erfaring rundt pris.

Pris i Norge:

Sativex koster 4685 kr / 3 x10 ml. Kilde>>

Pris i Nederland:

Medisinsk cannabis per gram koster 60-70 NOK. Noen brukere rapporterte at det er veldig lite utvalg av medisinsk cannabis, men det de får fungerer bra.

Konsultasjon hos lege kan være mellom 50-150 euro. Hos noen leger kan du benytte gratis konsultasjon med EU helsekort. Sjekk med legesenteret du besøker! Slik kan du få EU helsekort >>

I tillegg må du regne med reise og oppholdskostnader.

Pris i Danmark:

Konsultasjon hos lege: En norsk pasient rapporterte at han betalte 1500 kr for konsultasjon.

Priser på ulike medisinsk cannabisprodukter finnes her.

Denne nettsiden sammenligner priser for CBD-produkter i Danmark.

Anbefalt klinikk/lege: Tina Ingrid Horsted

En dansk pasient forteller at det koster ca. 600 – 700 kr pr. gram med resept fra dansk lege og fra dansk apotek, og vi prøver å finne ut av hvor mye det koster for norske cannabis-pasienter som får utskrevet medisinsk cannabis fra dansk lege.

Har du erfaring med å få utskrevet medisinsk cannabis på resept fra Danmark? Del gjerne din erfaring med oss slik at vi kan oppdatere veiledningen vår.

HVA SLAGS SYMPTOMER / LIDELSER KAN DU FÅ MEDISINSK CANNABIS UTSKREVET?

Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig.

Cannabis for psykiske problemer (angst, søvnproblemer, ADHD osv.)

Selv om mange har gode resultater med bruk av cannabis for psykiske lidelser, er det lite sjanse at du får det på resept.

Expat Medical Center i Amsterdam skrev dette:

“.. If they fall under the very strict protocol, they are welcome to book and appointment and if the doctor feels he can prescribe medicalcannabis, it will be done. The papers to travel with are supplied by us if there is indeed a prescription made… we do not treat PSYCHOLOGICAL issues with cannabis, to be very clear about this issue.”

Denne meldingen fikk vi fra Norsk Psykiatrisk Forening:

Hei

Takk for info. Cannabis er nok ikke aktuelt som behandling av psykiske lidelser ut fra den kunnskapen vi har idag. Men jeg skal videresende info til gruppen av psykiatere som arbeider med psykiatri innen den somatiske helsetjenesten.

Mvh

F. M., MD, Norsk Psykiatrisk Forening

Det betyr at i ditt forsøk på å få medisinsk cannabis, så bør du legge vekt på fysiske problemer.

TILLEGGSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL:

Ganske mange av våre medlemmer rapporterer at helsepersonell vet veldig lite / ingenting om medisinsk cannabis så det er sannsynlig at du bør be fastlegen din om å lese Legemiddelverkets veiledning for leger og bakgrunnsdokument (laster ned som PDF).

MER INFORMASJON OM MEDISINSK CANNABIS:


Bli medlem av Normal
Normal jobber for at det skal bli enklere å få medisinsk cannabis for de som har behov for det. Vi er i kontakt med politikere og direktorat for å sikre dine pasientrettigheter.BLI MEDLEM!