0
kr 0,00

Normal ungdom

Gi ungdom en stemme i cannabisdebatten

Forebygging av cannabisrelaterte skadevirkninger blant unge

Normal Norge vil bidra til å skape et samfunn hvor så få ungdom som mulig opplever problemer knyttet til cannabisbruk.

Samtidig mener vi at det finnes mer effektive forebyggende tiltak enn skremselspropaganda.

Statistikk fra Ungdata. Les mer her>>
Statistikk fra Ungdata. Les mer her>>

Å “Bare si nei” virker ikke. Vi trenger en smartere tilnærming

I USA driver de “abstinence only” programmer hvor de sterkt råder tenåringer til å avstå helt fra seksuell aktivitet. Med det vil de redusere uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer blant unge. I realiteten fører dette til at USA har den høyeste raten av unge gravide i hele den vestlige verden. (Ref>>)

I Norge har vi slike programmer for ulovlige rusmidler hvor vi kun presenterer de negative aspektene ved rusmidlene og vi forteller ungdom å avstå helt. Er dette en god strategi for å forebygge de negative skadenevirkningene som bruk av rusmidler kan føre med seg?

Kan vi gjøre noe annerledes for å minimalisere skadene som kommer fra cannabisbruk?

Vi må gi slipp på den naive idèen om et rusfritt samfunn og heller finne løsninger som er tilpasset virkligheten vi lever i

25% av guttene og 13% av jentene i 3. klasse på videregående skole har prøvd cannabis i 2018. (Ref>>) Istedet for å fore de unge med uhensiktsmessig skremselspropaganda, i et forsøk på å styre dem bort fra cannabis, finnes det mer fornuftige og målrettede spørsmål vi kan stille:

  • Hvordan kan vi minimalisere skadevirkninger av cannabisbruk?
  • Hvordan kan vi sikre tryggheten til ungdom som velger å prøve cannabis?
  • Hvordan kan vi forebygge utvikling av rusproblemer?

Problematisk bruksmønster av cannabis har lite å gjøre med cannabis selv

Årsakene til at noen utvikler rusproblemer kan være komplekse, hvor en rekke sosiale, økonomiske og psykologiske faktorer spiller inn. Visste du for eksempel at 81% av kvinnelige og 69% av mannlige rusavhengige rapportere at de har opplevd seksuelle eller fysiske overgrep tidligere i livet? Ref>> Altså, det er 50% større sannsynlighet for at voksne som er misbrukt som barn oppgir at de har brukt ulovlig narkotika i det siste året sammenlignet med personer som ikke ble misbrukt som barn. Ref>>

Basert på forskning vet vi at rusmidler ofte brukes til å:

  • håndtere følelser av isolasjon og ensomhet
  • forbedre selvfølelsen og styrke selvtillit
  • takle psykiske helseproblemer som angst, depresjon og PTSD
  • takle eller blokkere traumatiske minner

Forebyggende arbeid må derfor skje ved å utvikle en helhetlig forståelse av problemstillingene ungdom møter, ikke ved å kun jakte på unge som bruker ulovlige rusmidler.

Vi ønsker oss et fornuftig forebygningsprogram skapt av de unge selv

Vi ønsker å nå tidligere frem til unge med skadereduserende råd knyttet til cannabisbruk, og vi ønsker å høre fra de unge selv.

Er du mellom 16-24 år og interessert i å jobbe for å forebygge cannabisrelaterte skadevirkninger blant unge, og samtidig beskytte rettighetene til unge brukere?

Kan du tenke deg å være med å starte opp Normal Ungdom?

Vi søker arrangører, innholdsprsodusenter, skribenter og engasjerte folk med gjennomføringsevne.

Ta kontakt på post@normalnorge.no

BLI MED NORMAL UNGDOM PÅ FACEBOOK