0
kr 0,00

Skriv din masteroppgave med oss


Vil du skrive din masteroppgave om den samfunnsøkonomiske effekten lovregulert hampdyrking, produksjon og salg kan ha på norske markedet?

Hamp er et allsidig plante som kan brukes for å lage alt fra bioplast, bomull, drivstoff og melk. På verdensbasis har markedet for indistruell hamp en estimert verdi på 600 millioner dollar.

I Norge er det lov å importere og selge hampprodukter, men dyrking og produksjon er ulovlig, selv om klimaet egner seg godt for industrihamp.

Hvor mye kan Norge tjene på å lovliggjøre dyrking, produksjon, distribusjon og salg av hamp og hampprodukter? Hvor mange nye jobbmuligheter og årlige skatteinntekter kan lovregulering av hamp medføre?

Vi leter etter en dedikert person med god forståelse for økonomi og samfunnsøkonomiske arbeidsmetoder for å gi et helhetlig svar på dette.

Hvis du skriver din masteroppgaven om dette tema med oss, kan vi tilby

  • Kontor sentralt i Oslo
  • Relevant arbeidserfaring i en spennende organisasjon i vekst
  • Kunnskapsbygging – her lærer du masse
  • Artikler og referanser vi samlet på dette tema som kan hjelpe deg med din oppgave
  • Mulighet til å bli publisert online. Vårt nettverk består av over 7000 mennesker som vil være interessert i resultatene dine
  • Du får mulighet å presentere din oppgave i et foredrag på et arrengement

Interessert? Send epost til post@normalnorge.no

Hvem er vi: Normal Norge er en idéell organisasjon. Vi arbeider for en evidensbasert regulering av cannabis og hamp.


Dersom du har idéer til andre vinklinger på oppgaven, tar vi også imot innspill på dette