0
kr 0,00

Ansvarlig bruk

Cannabis er for voksne

Unge mennesker skal ikke bruke rusmidler. Nyere forskning viser at cannabis er mer skadelig for en hjerne som fortsatt er i utvikling, enn for voksne. Risikoen både for psykose og for negative virkninger på hukommelse og andre kognitive funksjoner er større for ungdom enn for voksne. (3, 14)

Man skal ikke bruke cannabis når man kjører bil

Sjansen for ulykker når man kjører bil i cannabisrus øker med 2-3 ganger sammenliknet med 6-15 ganger ved tilsvarende alkoholpåvirkning. (3) Cannabisbrukere er bevisst at de er påvirket, og klarer i noen grad å kompensere for rusen, men dette er ikke tilstrekkelig når det skjer noe uforutsett eller kontinuerlig oppmerksomhet er påkrevet. (6) Mange tror det er trygt å kjøre bil når man har brukt cannabis, fordi de opplever det som mindre farlig enn med alkohol. Det stemmer ikke: å kjøre i cannabispåvirket tilstand er å utsette seg selv og andre for livsfare.

Man skal ikke bruke cannabis når man har ansvar for andre

Har man ansvar for barn eller andre sårbare mennesker slik som eldre, er det viktig at man kan hjelpe dem dersom noe uforutsett skulle skje, og det er også viktig at sårbare mennesker opplever trygghet. Man skal ikke bruke cannabis på en måte som er uansvarlig i forhold til å gi sine nærmeste den tryggheten de har krav på eller om det går utover rollen man har som ansvarsperson for andre.

Dersom man har en historie med mentale lidelser, skal man unngå cannabis

Selv om forskerne fortsatt ikke er enige om cannabis forårsaker psykiske lidelser i friske individer, er det mye som tyder på at tilstanden blir verre for de som har slike problemer. Dersom man har en historie med mentale lidelser selv eller i familien, bør man unngå cannabis. (3)

Set og setting

Både hvordan du har det med deg selv før du inntar cannabis og omgivelsene rundt deg vil påvirke opplevelsen. Dersom du har en god dag og er med mennesker du er trygg på og har det gøy sammen med, kan cannabis være en positiv opplevelse. Men dersom du er deprimert eller sammen med mennesker du ikke er komfortabel med, kan cannabis gi en ubehagelig opplevelse. Dersom du bruker cannabis, bør du være bevisst dette, og i stand til å si nei når du vet med deg selv at det å bruke cannabis akkurat i dag ikke vil gi noen god opplevelse.

Motstå misbruk

Dersom din bruk av cannabis går ut over din helse eller personlig utvikling, skole, jobb og karriere, er dette misbruk. Dersom du selv eller andre rundt deg opplever cannabisbruken din som et problem, eller du bruker cannabis altfor ofte, finnes det enkelte steder i Norge tilbud om hjelp til å slutte eller redusere bruken. Flere av disse tilbudene benytter seg av kursmateriale fra svenske Thomas Lundqvist som ikke fremstår som nyansert eller vitenskaplig, særlig i forhold til hans påstander om «kronisk rus» og stigmatiserende fremstillinger. Det er mange i rusfeltet som mener at behandling må være vitenskapsbasert og ikke stigmatiserende. Allikevel kan tilbudet være til hjelp dersom du opplever problemer med avhengighet: Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har undersøkt behandlingstilbudet i Europa, og funnet at måten det gjennomføres på har mindre å si for utfallet enn individets ønske om å slutte eller redusere bruken. Nesten ingen som gjennomgår behandling slutter helt, men nesten alle reduserer bruken og problemene forbundet med den. (20)

Sunnere inntaksmåter

Man kan røyke marihuana rent uten å blande med tobakk, slik det er vanlig i USA. En stor studie av D. Tashkin fant ikke at marihuana var kreftfremkallende når det ble brukt uten tobakk, selv om forskerne hadde forventet det motsatte. (30) I USA brukes gjerne en liten glasspipe til å røyke marihuana rent, og man trekker rolig små puffs, og trekker inn litt luft sammen med røyken siden ren marihuanarøyk er sterkere enn tobakk. Da unngår man skadevirkningene fra tobakk. Ofte rulles joints uten tobakk i ett lite sigarettpapir; man bør har marihuana som er ordentlig tørr og av god kvalitet for å bruke i joint – glasspipe er det enkleste. For at marihuana skal brenne godt uten å tilsettes tobakk må den være korrekt vannet ut under dyrkeprosessen. Du får kjøpt glasspiper og vapeorisere på nettbutikken til vår samarbeidspartner Doobie.

Skal man være helt trygg kan man bruke fordamper (vaporizer) som ikke skaper de kreftfremkallende stoffene som oppstår ved forbrenning. I USA er det blitt ganske vanlig med e-sigaretter for cannabis. Fordampere kommer i alle fasonger og prisklasser, fra toppmodellen Volcano til billigere og enklere varianter.

Man kan også spise cannabis eller drikke det i te (chai er særlig velegnet) eller kakao. I India er det vanlig å drikke cannabis i yoghurtdrikken lassi. Å spise cannabis har ulemper: det kan gå flere timer før det virker, noe som gjør at noen kan bli utålmodige og spiser mer. Virkningen varer også lenger og er kraftigere om man spiser det.

Enkelte vil ha nytte av å bruke varianter med høyere innhold av CBD, da dette stoffet motvirker de virkninger av THC som kan være uønskede. Siden cannabis ikke er lovlig i Norge og det ikke finnes noen innholdsfortegnelse, er det vanskelig å velge seg mot tryggere varianter. Men forskning viser i hvert fall at hasj kan inneholde mer CBD enn marihuana i det norske markedet. (1)

Forurenset cannabis

Det forekommer hasj forurenset med forskjellige ting som er tilsatt for å øke vekten. Det samme kan skje med marihuana, men med sistnevnte kan tilsetninger være enklere å identifisere ved f.eks. å prøve å tygge på en liten bit. Dersom det smaker noe annet enn bittert plantemateriale, som salat, eller knaser, kan det være tilsatt sukkerlake eller silikapudder.

Muggen eller fuktig marihuana har større sjanse for å være kontaminert med aspergillussopp, noe som kan gi aspergillose hos de som har svakt immunforsvar. I tillegg er det også i det illegale markedet de som bruker plantevekstmidler rett før planten høstes, uten å vanne med bare vann før høsting, noe som gir et mindre sunt cannabisprodukt.

I senere år har det å «dabbe» konsentrater av cannabis blitt mer og mer populært. Flere har uttrykt bekymring over om dette er trygt, grunnet rester av kjemikalier og løsemidler som har blitt brukt i ekstraksjonsprosessen og fordi det kan være fare forbundet med å produsere dem hjemme. Det finnes konsentrater som er tryggere. For eksempel vannhasj (ice-o-lator) og såkalt Rosin, som man enkelt kan lage selv.

Syntetiske cannabinoider

Naturlig cannabis er mye tryggere enn syntetiske cannabinoider, hvis skadevirkninger foreløpig er ukjente. Det har blitt rapportert om svært urovekkende hendelser, slik som dødsfall og overdoser med syntetiske cannabinoider. Det er grunn til å ta disse rapportene på alvor, da det er vitenskaplig grunnlag for å hevde at syntetiske cannabinoider er farligere enn naturlig cannabis. Man bør avstå fra å bruke syntetiske cannabinoider annet enn de som foreskrives av lege.

Noe som er spesielt bekymringsverdig er den siste tids rapporter om at syntetiske cannabinoider tilsettes det som ser ut som naturlig cannabis, eller endog tilsettes naturlig cannabis. EZ-test selger testsett der man kan teste om det er THC i cannabisen og også teste forekomsten av enkelte syntetiske cannabinoider. Slike skadereduserende testsett er lovlig å importere til Norge.

Her er hva Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning (tidligere SIRUS) har å si om saken: «Det foreligger rapporter fra andre land om beslag av cannabis som er iblandet syntetiske cannabinoider, men det vanligste ser imidlertid ut til å være salg av diverse plantemateriale (som i utseende ligner på marihuana) iblandet syntetiske cannabinoider. Vi har dessverre ingen oversikt over utbredelsen av cannabis iblandet syntetiske cannabinoider eller utbredelsen av urteblandinger tilsatt syntetiske cannabinoider. Den enkleste metoden for å se forskjell på cannabis og syntetiske cannabinoider er lukten. Cannabis har som regel en søtlig, parfymert lukt. Testsett er fullt lovlig, men merk deg at de i mange tilfeller ikke gir et komplett bilde av innholdet. Testen for syntetiske cannabinoider som du har linket til, tester bare for et lite antall syntetiske cannabinoider. På markedet eksisterer det imidlertid titalls andre varianter som denne ikke tar høyde for, det er derfor ikke gitt at den gir den sikkerheten man søker. Hvis du er i tvil om innholdet i stoffet du har fått tak i, så vil vi råde deg til ikke å bruke det. De nye psykoaktive stoffene er veldig potente og kan forårsake virkninger som både er ubehagelige og farlige. Stay safe!»

Før man vurderer om rustesting er riktig tiltak, bør man vurdere om det er realistisk for personen å slutte, eller om det er trolig at personen vil få tak i andre og farligere stoffer eller syntetiske cannabinoider og bruke dette for å kunne ruse seg uten at det nødvendigvis fremkommer på urinprøver.

Kilder og referanser, 1, s. 17 ff., 6, s. 187-188, 14, s. 46, 20, s. 61-62.