0
kr 0,00

Kilder

Kilder brukt på våre nettsider 

Medisinsk litteratur

1. Bretteville-Jensen, Anne Line m.fl. (2013). Hva vet vi om cannabis? Oslo: Universitetsforlaget.

2. Fekjær, Hans Olav (2009). Rus. Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. Oslo: Gyldendal Akademisk.

3. Hall, Wayne (2014). What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use? Addiction, 110(1), 19–35.

4. Iversen, Leslie L. (2008). The Science of Marijuana. New York: Oxford University Press.

5. Joy, Janet m.fl. (1999). Marijuana and medicine: assessing the science base. Washington, D.C.: National Academy Press.

6. Kalant, Harold m.fl. (1999). The Health Effects of Cannabis. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health.

7. Nutt, D., King, L. A., Saulsbury, W., & Blakemore, C. (2007). Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. The Lancet, 369(9566), 1047–1053.

8. Nutt, D. (2012). Drugs – Without the Hot Air: Minimising the Harms of Legal and Illegal Drugs. Cambridge: UIT Cambridge.

Cannabis som medisin: Tidsskriftet – den Norske Legeforening: http://tidsskriftet.no/2015/02/kronikk/cannabis-som-medisin

Medisinsk cannabis kan gjøre hjernen mer aktiv: Forskning.no  https://forskning.no/2017/03/innledende-forsok-medisinsk-cannabis-gjor-hjernen-mer-aktiv

Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse: https://rop.no/aktuelt/cannabisbruk-forverrer-bipolar-lidelse/

POLITIKK

9. Bertram, Eva m.fl. (1996). Drug War Politics: The Price of Denial.Berkeley: University of California Press.

10. Christie, Nils; Bruun, Kettil (1984). Den gode fiende: Narkotikapolitikk i Norden. Oslo: Universitetsforlaget.

11. Goldberg, Ted (2005). Samhället i narkotikan. Solna: Academic Publishing of Sweden.

12. Goldberg, Ted (2011). Legalisere narkotika? Ett diskussionsunderlag. Solna: Academic Publishing of Sweden.

13. Hakkarainen, Pekka m.fl. (1996). Discussing Drugs and Drug Control Policy: Comparative Studies on Four Nordic Countries.Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research.

14. Room, Robert, m.fl. (2008). Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate. Oxford : Oxford University Press.

HISTORIE OG KULTUR

15. Hauge, Ragnar. (2009). Rus og rusmidler gjennom tidene. Oslo: Universitetsforlaget.

16. Pedersen, Willy; Sandberg, Sveinung (2010). Cannabiskultur. Oslo: Universitetsforlaget.

17. Vindheim, Jan B. (2000). Inn i hampen. Oslo: Futurum Forlag.

18. Warf, Barney. (2014). High Points: An Historical Geography of Cannabis. Geographical Review, 104(4), 414–438.

19. Hari, Johann (2015). Chasing the Scream. New York: Bloomsbury.

NETTSIDER

20. Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

21. FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

22. Verdens helseorganisasjon (WHO).

23. Lovdata.

24. Riksadvokaten.

25. Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning (tidligere SIRUS).

26. International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP).

27. Drug Policy Alliance.

28. DrugScience.

ANNET

29. Advokater som bistår Normal.

30. Nyheter og annet fra norske og utenlandske medier (se lenke).

31. Andre tidsskriftsartikler (se lenke).