0
kr 0,00

Cannabis og bilkjøring

Bruker du cannabis og kjører bil? Det er noen ting du bør passe på for å gjøre det tryggere både for samfunnet og for deg selv. Her har vi samlet inn alt vi har lært ifm. kjøring og cannabisbruk.

Unngå å kjøre bil når du er påvirket av cannabis

Sjansen for ulykker når man kjører bil i cannabisrus øker 2-3 ganger, sammenliknet med 6-15 ganger ved tilsvarende alkoholpåvirkning. Cannabisbrukere er ofte bevisst at de er påvirket, og klarer i noen grad å kompensere for rusen, men dette er ikke tilstrekkelig når det skjer noe uforutsett eller kontinuerlig oppmerksomhet er påkrevet. Mange tror det er trygt å kjøre bil når man har brukt cannabis, fordi de opplever det som mindre farlig enn med alkohol. Det stemmer ikke: å kjøre i cannabispåvirket tilstand er å utsette seg selv og andre for fare.

Helsepersonell har meldeplikt

Basert på vår undersøkelse blant norske cannabisbrukere har 12 % av de som kjører bil blitt fratatt førerkortet eller har opplevd store problemer med å få beholde retten til å inneha førerkortet på grunn av cannabisbruk – selv om de ikke har kjørt i påvirket tilstand.

Vanlige årsaker:

  • Man forteller til legen at man bruker cannabis. Legen har rett, og plikt, til å rapportere slik bruk til fylkesmannen.
    Legene følger en instruks som ikke kvantifiserer. Mange melder dermed inn også sporadisk bruk av cannabis.
  • du blir siktet for bruk eller oppbevaring av cannabis til eget bruk. Basert på dette kan politiet tilbakekalle føreretten.

Du må ikke svare politiet på spørsmål om cannabisbruk. Du har rett til å ikke inkriminere deg selv. Pass på at du er riktig sitert i forklaringen, slik at det ikke kan vris på senere. Vær høflig, det hjelper sjelden å gå inn i en konflikt der og da. Ta gjerne lydopptak av samtalen med politiet.

Har du fått tilbakekalt førerretten, til tross for at du ikke har kjørt i påvirket tilstand?

Hvis du har fått et slik brev, står det vanligvis at du har rett til å uttale deg / sende bemerkninger i saken innen en bestemt frist.

Å sende din uttalelse / bemerkning er ikke en garanti for at du får beholde førerkortet ditt, men du bør gjøre det, og du bør gjøre det skriftlig! Det er din anledning å argumentere for at ditt bruksmønster ikke fører til trafikkfare.

Urinprøver

Du kan bli bedt om å levere urinprøver en periode for å bevise at du fyller helsekravene til kjøring. Du kan bruke malen vår til å sende inn en uttalelse.

HVIS DU BLIR TATT FOR CANNABISBESITTELSE

Har du resept på medisinsk cannabis? Ha alltid dokumenter som beviser dette med deg!

Klag hvis du føler deg urettferdig behandlet!

Hvis du bli fratatt førerkortet og du føler at det er urettferdig – klag!


Du har rett til å klage.
Hvis du vil ta saken din videre på juridisk nivå er det krav om at du har klaget først. I din klage kan du gjerne henvise til tidligere rettsavgjørelser, som for eksempel denne. Hvor Høyesterett valgte å oppheve vedtak om tilbakekallelse av førerretten i en sak hvor en person brukte cannabis tre ganger i måneden.

Juridisk hjelp

Du kan søke juridisk hjelp hvis du har blitt fratatt førerkortet. Det er ikke en enkel prosess, og dine sjanser å få førerkortet tilbake er lav. For at du kan få best mulig hjelp, følger her noen gode råd og dokumenter.

Kostnader
Å starte den første prosessen med å ta ut stevning og føre sak mot staten i tingretten koster 70 000 til 100 000 kroner alt etter hvor dyr advokat man har og hvor omfattende det arbeidet man gjør er. Hvis man taper må man også betale for statens kostnader.

Sjanser for å vinne
Sjansen for å vinne ligger å lese i de dommene som allerede er vunnet, hvor en kan sammenligne sin egen sak med disse.
Her er en som vant mot staten og fikk førekortet tilbake.
Dom fra 2018 >>

For de som har råd til å teste grensene er det absolutt å anbefale å prøve. Ingen av disse dommene var selvfølgelige, men befinner en seg under de grensene som er satt opp her, skaper disse dommene presedens.

Nyttig informasjon:

Veitrafikkloven – §34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold

Har du råd eller tips som kan gjøre bilkjøring tryggere og livet til cannabisbrukere bedre? Del det med post@normalnorge.no