Medisinsk cannabis er lovlig i Norge

 

26. november 2016 kom det nye retningslinjer for medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utarbeidet en veileder som presiserer rutiner og rammer for medisinsk cannabis og godkjenningsfritak. Det er kun spesialister på sykehus som kan søke om medisinsk cannabis. Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Fastlegen din har mest sansyligvis mulighet til å skrive ut cannabis som har under 1% THC. Hvis ikke, de kan henvise deg til spesialist.

Hvordan får norske pasienter medisinsk cannabis?

Alternativ A) – Medisinsk cannabis under 1% THC + Sativex – Din fastlege kan bestille det for deg

Her er hva Legemiddelverket sier om medisinsk cannabis: 

«Med hjemmel i forskrift om narkotika §5 første ledd gir Helsedirektoratet tillatelse til rekvirering av cannabidiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse med under 1% innhold av tetrahydrocannabinol for alle leger som har generell rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.» Kilde>>

Hvem har rekvireringsrett til reseptgruppe A? Det finnes ikke noe offentlig oversikt, men her er hva Legelisten sier:

«Vi har dessverre ikke så mye kunnskap om dette, men såvidt jeg vet skal alle leger ha tilgang til å rekvirere slike legemidler med mindre de 1) har blitt fratatt denne retten eller 2) har bedt om å ikke ha det, f.eks for å slippe unna konfrontasjoner dersom de har en spesielt krevende pasientgruppe. Såvidt jeg har skjønt gjelder dette relativt få leger.»

Hvis din lege har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A, kan hun/han skrive ut cannabidiolholdige produkter og bestille det fra utenlands. Hvis ikke, kan legen henvise til en spesialist som har dette rekvireringsrett.

Prosessen kort forklart

  1. Kontakt fastlege
  2. Få han/hun til å vurdere/søke godkjenningsfritak.
  3. Behandling av søknad hos legemiddelverket/helsedirektoratet
  4. Godkjenningsfritak og importtillatelse innvilges.
  5. Hente medisin på apotek i Norge.

Alternativ B) – Medisinsk cannabis over 1% THC – trenger spesialist henvisning

Hvis du ønsker å få tak av medisinske cannabisprodukter over 1% THC, må du få vurdering fra en sepsialist i sykehuset

Hva vektlegges i vurderingen av søknader om godkjenningsfritak?

Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler. Det er mulig å søke medisinsk cannabis for alle diagnoser, så lenge spesialiseringen til legen er relevant for sykdommen. 

Som hovedregel gjelder følgende alternativ

  1. Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.
  2. Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.
  3. Ved alvorlig sykdom hvor pasienten allerede har erfart god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler.

Det er altså mulig å søke om å fortsette behandling i Norge, hvis du tidligere har fått god effekt av cannabisbehandling i utlandet.

For mer informasjon, se legemiddelverkets veileder, veiledning for legerbakgrunnsdokument.

Mer informasjon om medisinsk cannabis

 

 

Sativex

Cannabislegemiddelet Sativex ble i 2012 godkjent av Statens legemiddelverk. Det er i utgangspunktet godkjent for pasienter med multippel sklerose (MS), men kan også skrives ut for andre lidelser (såkalt «off-label»).  Ved «off-label» må pasienten betale kostnaden for medisinen selv.

 

Bedrocan via Nederland

Innførsel av medisinsk cannabis i Schengen-området er lovlig, i henhold til §75 i Schengen-avtalen.  Det betyr at du kan innføre cannabis-medisinen Bedrocan fra Nederland til Norge. Expat Medical Center i Amsterdam er et av legesentrene som har hjulpet pasienter med dette. For å gi ut resept på medisinsk cannabis ønsker de en anbefaling fra pasientens norske lege, samt dokumentasjon på at andre typer medikamenter er prøvd ut. Så dette er noe du må ta opp med fastlegen din før du reiser. Legekontoret kan også hjelpe til med papirer du trenger i forhold til hjemreisen. Dersom du får skrevet ut medisinsk cannabis, må apoteket bestille dette og det vil ta to dager før du kan hente medisinen.

 

Lest igjennom siden vår, samt og legemiddelverkets veileder, veiledning for leger og bakgrunnsdokument, men har fortsatt spørsmål om medisinsk cannabis?

 

NB! Ethvert innhold av THC gjør at produktet anses som narkotika og dermed ikke er tillatt for privatimport. 

Det betyr rett og slett at du kan ikke kjøpe produkter som CBD olje i utlandet og ta med deg, selv om det er tilgjengelig i andre land som kosttilskudd. Kilde>>

 

Bli medlem av Normal

Normal jobber for at det skal bli enklere å få medisinsk cannabis for de som har behov for det. Vi er i kontakt med politikere og direktorat for å sikre dine pasientrettigheter.