Medisinsk cannabis er lovlig i Norge

26. november 2016 kom det nye retningslinjer for medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utarbeidet en veileder som presiserer rutiner og rammer for medisinsk cannabis og godkjenningsfritak.

Hvordan får norske pasienter medisinsk cannabis i Norge?

Alternativ A) – Medisinsk cannabis under 1% THC + Sativex – Din fastlege kan bestille det for deg

Her er hva Legemiddelverket sier om medisinsk cannabis: 

«Med hjemmel i forskrift om narkotika §5 første ledd gir Helsedirektoratet tillatelse til rekvirering av cannabidiolholdige legemidler uten markedsføringstillatelse med under 1% innhold av tetrahydrocannabinol for alle leger som har generell rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A.» Kilde>>

Hvem har rekvireringsrett til reseptgruppe A?

Det finnes ikke noe offentlig oversikt, men her er hva Legelisten sier:

«Vi har dessverre ikke så mye kunnskap om dette, men såvidt jeg vet skal alle leger ha tilgang til å rekvirere slike legemidler med mindre de 1) har blitt fratatt denne retten eller 2) har bedt om å ikke ha det, f.eks for å slippe unna konfrontasjoner dersom de har en spesielt krevende pasientgruppe. Såvidt jeg har skjønt gjelder dette relativt få leger.»

Hvis din lege har rett til å rekvirere legemidler i reseptgruppe A, kan hun/han skrive ut cannabidiolholdige produkter og bestille det fra utenlands. Hvis ikke, kan legen henvise til en spesialist som har dette rekvireringsrett.

Prosessen kort forklart

  1. Kontakt fastlege
  2. Få han/hun til å vurdere/søke godkjenningsfritak.
  3. Behandling av søknad hos legemiddelverket/helsedirektoratet
  4. Godkjenningsfritak og importtillatelse innvilges.
  5. Hente medisin på apotek i Norge

Alternativ B) – Medisinsk cannabis over 1% THC – trenger spesialist henvisning

Hvis du ønsker å få tak av medisinske cannabisprodukter over 1% THC, må du få vurdering fra en sepsialist i sykehuset

Hva vektlegges i vurderingen av søknader om godkjenningsfritak?

Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler. Det er mulig å søke medisinsk cannabis for alle diagnoser, så lenge spesialiseringen til legen er relevant for sykdommen.

Som hovedregel gjelder følgende alternativ
1. Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.
2. Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.
3. Ved alvorlig sykdom hvor pasienten allerede har erfart god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler.
Det er altså mulig å søke om å fortsette behandling i Norge, hvis du tidligere har fått god effekt av cannabisbehandling i utlandet.

Sativex

Cannabislegemiddelet Sativex ble i 2012 godkjent av Statens legemiddelverk. Det er i utgangspunktet godkjent for pasienter med multippel sklerose (MS), men kan også skrives ut for andre lidelser (såkalt «off-label»).  Ved «off-label» må pasienten betale kostnaden for medisinen selv.

Medisinsk cannabis fra utlandet

Bedrocan via Nederland

Innførsel av medisinsk cannabis i Schengen-området er lovlig, i henhold til §75 i Schengen-avtalen.  Det betyr at du kan innføre cannabis-medisinen Bedrocan fra Nederland til Norge. Expat Medical Center i Amsterdam er et av legesentrene som har hjulpet pasienter med dette. For å gi ut resept på medisinsk cannabis ønsker de en anbefaling fra pasientens norske lege, samt dokumentasjon på at andre typer medikamenter er prøvd ut. Så dette er noe du må ta opp med fastlegen din før du reiser. Legekontoret kan også hjelpe til med papirer du trenger i forhold til hjemreisen. Dersom du får skrevet ut medisinsk cannabis, må apoteket bestille dette og det kan ta opptil to dager før du kan hente medisinen.

Du må regne med at det er ikke noe garanti at du får medisink cannabis i Nederland. Les en brukerhistorie hvor en av våre medlemmer deler sine erfaringer om forsøket for å få medisinsk cannabis.

Kjøp av CBD olje fra andre land

Du kan ikke kjøpe produkter som CBD olje i utlandet og ta med deg, selv om det er tilgjengelig i andre land som kosttilskudd. Kilde>>

Online bestilling av legemidler og kosttilskudd er også ikke tillatt. Privatpersoner kan bare importere legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie, godkjent i Norge og med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen. I praksis betyr det at det er svært få legemidler du kan handle på nett fra utlandet. Les her tollregler om å handle legemidler og kosttilskudd på internett>>

Hva slags symptomer / lidelser kan du få medisinsk cannabis utskrevet?

Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig.
Cannabis for psykiske problemer (angst, søvnproblemer, ADHD osv.)
Selv om mange har gode resultater med bruk av cannabis for psykiske lidelser, er det lite sjanse at du får det på resept.
Expat Medical Center i Amsterdam skrev dette:

“.. If they fall under the very strict protocol, they are welcome to book and appointment and if the doctor feels he can prescribe medicalcannabis, it will be done. The papers to travel with are supplied by us if there is indeed a prescription made… we do not treat PSYCHOLOGICAL issues with cannabis, to be very clear about this issue.”

Vi fikk en slik melding fra Norsk Psykiatrisk Forening:

Hei
Takk for info. Cannabis er nok ikke aktuelt som behandling av psykiske lidelser ut fra den kunnskapen vi har idag. Men jeg skal videresende info til gruppen av psykiatere som arbeider med psykiatri innen den somatiske helsetjenesten.
Mvh
F. M., MD, Norsk Psykiatrisk Forening

Det betyr at på ditt forsøk for å få medisinsk cannabis bør du legge vekt på fysiske problemer.

Tilleggsinformasjon for helsepersonell:

Ganske mange av våre medlemmer rapporterte at helsepersonelle vet veldig lite / ingenting om medisinsk cannabis så er det sannsynlig at du bør be fastlegen din om å lese Legemiddelverkets veileder, veiledning for leger og bakgrunnsdokument.

Mer informasjon om medisinsk cannabis

Bli medlem av Normal
Normal jobber for at det skal bli enklere å få medisinsk cannabis for de som har behov for det. Vi er i kontakt med politikere og direktorat for å sikre dine pasientrettigheter.