Medisinsk cannabis er lovlig i Norge

26. november 2016 kom det nye retningslinjer for medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utarbeidet en veileder som presiserer rutiner og rammer for medisinsk cannabis og godkjenningsfritak. Det er kun spesialister på sykehus som kan søke om medisinsk cannabis. Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Fastlegen din, har altså ikke mulighet til å skrive ut cannabis, men kan henvise deg til spesialist.

Hva vektlegges i vurderingen av søknader om rekvireringsrett og godkjenningsfritak?

Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler. Det er mulig å søke medisinsk cannabis for alle diagnoser, så lenge spesialiseringen til legen er relevant for sykdommen.

Som hovedregel gjelder følgende alternativ

 1. Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.
 2. Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.
 3. Ved alvorlig sykdom hvor pasienten allerede har erfart god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler.

Det er altså mulig å søke om å fortsette behandling i Norge, hvis du tidligere har fått god effekt av cannabisbehandling i utlandet.

Hvordan får norske pasienter medisinsk cannabis?

Når Helsedirektoratet har innvilget rekvireringsrett og Legemiddelverket har gitt godkjenningsfritak, er det apoteket som leverer produktet til pasienten. Apoteket (eller grossisten) må søke Legemiddelverket om importtillatelse.

Prosessen kort forklart

 1. Kontakt fastlege og få henvisning til spesialist.
 2. Få spesialisten til å vurdere/søke godkjenningsfritak.
 3. Behandling av søknad hos legemiddelverket/helsedirektoratet
 4. Godkjenningsfritak, rekvireringsrett og importtillatelse innvilges.
 5. Hente medisin på apotek i Norge.

For mer informasjon, se legemiddelverkets veileder, veiledning for legerbakgrunnsdokument.

       En enklere måte, ifm. Legemiddelverket
       En norske medisink bruker tipset oss om at pasienter kan søke via vanlig lege (eller fastlege) legemiddelverket om godkjenningsfritak på produkter som inneholder mindre enn 1 % THC, dvs. feks produkt som her Bedrolite. Dette kan gjøre at det blir enklere for pasienter å få medisinsk cannabis.

Mer informasjon om medisinsk cannabis

Sativex

Cannabislegemiddelet Sativex ble i 2012 godkjent av Statens legemiddelverk. Det er i utgangspunktet godkjent for pasienter med multippel sklerose (MS), men kan også skrives ut for andre lidelser (såkalt «off-label»).  Ved «off-label» må pasienten betale kostnaden for medisinen selv.

Bedrocan via Nederland

Innførsel av medisinsk cannabis i Schengen-området er lovlig, i henhold til §75 i Schengen-avtalen.  Det betyr at du kan innføre cannabis-medisinen Bedrocan fra Nederland til Norge. Expat Medical Center i Amsterdam er et av legesentrene som har hjulpet pasienter med dette. For å gi ut resept på medisinsk cannabis ønsker de en anbefaling fra pasientens norske lege, samt dokumentasjon på at andre typer medikamenter er prøvd ut. Så dette er noe du må ta opp med fastlegen din før du reiser. Legekontoret kan også hjelpe til med papirer du trenger i forhold til hjemreisen. Dersom du får skrevet ut medisinsk cannabis, må apoteket bestille dette og det vil ta to dager før du kan hente medisinen.

Lest igjennom siden vår, samt og legemiddelverkets veileder, veiledning for leger og bakgrunnsdokument, men har fortsatt spørsmål om medisinsk cannabis?

Bli medlem av Normal

Normal jobber for at det skal bli enklere å få medisinsk cannabis for de som har behov for det. Vi er i kontakt med politikere og direktorat for å sikre dine pasientrettigheter.