Cannabis kommer ikke i tillegg til alkohol

En ny amerikansk studie har funnet at svært få cannabisbrukere drikker alkohol når de bruker cannabis. Skal man tro denne studien, er dermed påstandene som er vanlige å fremme i Norge om at alkohol kommer i tillegg til cannabis svekket. Studien fant at bare 12% brukte cannabis og alkohol samtidig. Studien undersøkte både medisinske og…

Ikke sammenheng mellom cannabis og lavere IQ eller karakterer

En ny og omfattende britisk studie publisert i Journal of psychopharmacology viser at det ikke er noen sammenheng mellom cannabisbruk og IQ eller lavere utdanningsprestasjoner, dersom man justerer for andre faktorer. 2235 tenåringer deltok i studien. De som hadde brukt cannabis mer en 50 ganger skilte seg ikke ut fra de som aldri hadde brukt…

Den farlige gode kraften

Mathiesen leverer i sin nye bok, som jeg har hatt den glede av å lese i julen, en solid kritikk av en kraft i det norske samfunnet som vi vanligvis anser som ufarlig. Og lanserer samtidig et nytt ord. Omsorgsindustrien. Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen er de største aktørene. Tre kristne organisasjoner. Å markedsføre…

Knark, en svensk historia

«Drottning Silvia får hjälp ner från sin plats på scenen. Och leds ut.» Magnus Linton har nettopp forklart hvordan den svenske dronningen nærmest besvimte etter å ha sett Kevin Sabet sin presentasjon om hvordan marihuana er i ferd med å legaliseres i USA. Silvia innledet forbudstilhengernes konferanse i Sverige, World Forum Against Drugs og gjentok…

Haris kampskrift: «Chasing the Scream»

Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs kan best beskrives som et kampskrift som motiverer til å jobbe for en narkotikapolitisk revolusjon. I en drivende historie om narkotikakrigens opprinnelse, eskalering og seneste utvikling er Hari både personlig og politisk. På veien viser han et sett med menneskeskjebner, og forsøker…