Mer orwelliansk nytale fra Norge i FN

Stefano Costa/FlickR

I det tredje møtet i FNs narkotikakommisjon i Wien, sa Norge «We do, however, believe there is room for a more flexible interpretation of the conventions. We believe this is necessary for future innovations, and will help prevent drug legalisation.» Fleksibel tolkning av narkotikakonvensjonene betyr i realiteten at land kan liberalisere innenfor konvensjonene. Altså ting…

Bent Høie mottar oppropet fra brukerorganisasjonene

Den 1. mars ble det arrangert dialogmøte mellom myndighetene og det sivile samfunn i anledning det internasjonale toppmøtet om narkotikapolitikk, UNGASS, i april. På møtet overleverte Arild Knutsen oppropet fra brukerorganisasjonene, som krever avkriminalisering av besittelse og bruk av rusmidler. Helseminister Bent Høie gjentok at avholdsorganisasjonen Actis er det norske sivilsamfunnets representant internasjonalt, en avgjørelse…

Tryllekunstnerne i Wien

Det første man tenker på når man hører om «alternativer til straff» for narkotika er å bytte ut straffen med noe annet. I Norge, derimot, mener regjeringen og dens meningsfeller at vi ikke trenger å fjerne straffen. Ifølge dem, har vi allerede alternativene på plass. Den norske delegasjonen i forberedelsene til FN-toppmøtet om narkotikapolitikk som…

Forbud gjør situasjonen verre for sårbare, Hussaini

CC-BY-ND Arbiderpartiet

Den 9/1 kommer AUF-leder Mani Hussaini i et tilsvar til FpU med en rekke påstander om Atle Simonsen sine ti grunner til å legalisere. Hussaini hevder at det å «å bagatellisere bruk av cannabis er et galt signal» og henviser til en rekke skadevirkninger. Selv om flere av disse er reelle gir ikke Hussaini en korrekt eller nyansert fremstilling.

Cannabis kommer ikke i tillegg til alkohol

En ny amerikansk studie har funnet at svært få cannabisbrukere drikker alkohol når de bruker cannabis. Skal man tro denne studien, er dermed påstandene som er vanlige å fremme i Norge om at alkohol kommer i tillegg til cannabis svekket. Studien fant at bare 12% brukte cannabis og alkohol samtidig. Studien undersøkte både medisinske og…

Ikke sammenheng mellom cannabis og lavere IQ eller karakterer

En ny og omfattende britisk studie publisert i Journal of psychopharmacology viser at det ikke er noen sammenheng mellom cannabisbruk og IQ eller lavere utdanningsprestasjoner, dersom man justerer for andre faktorer. 2235 tenåringer deltok i studien. De som hadde brukt cannabis mer en 50 ganger skilte seg ikke ut fra de som aldri hadde brukt…