0
kr 0,00

Medisinsk Cannabis som smertestillende?

Medisinsk Cannabis som smertestillende?

Da jeg var 18 år satt jeg bakpå motorsykkelen til barndomsvennen min. Farten var altfor høy, og før noen visste ordet av det havnet vi i en alvorlig ulykke. Vennen min døde momentant og jeg falt i koma. Jeg fikk hodeskade, indre skader og den ene armen ble lam. Jeg har i dag kommet meg ganske godt videre fra den fatale dagen, men jeg har fått senskader i form av nervesmerter i armen som ikke virker. Det kan sammenlignes med brennende og skjærende nålestikk. Noen ganger kjennes det ut som hele armen ligger i kokende vann.

Skrevet av Tone Knudsen

I min søken på noe som tar bort smertene, har veien vært lang. Jeg har prøvd det meste. Smertestillende piller som inneholder morfin, som legen må skrive ut på resept, samt fysioterapi som jeg går til fast for et minimum av behandling og vedlikehold. Jeg har prøvd strømmaskin mot nervesmertene, magnetiske arm-bånd, kremer/oljer, håndspåleggelse av healere – ja, you name it. Jeg vet at alle har hatt de beste intensjoner, men ingenting har klart å gjøre meg smertefri. Smerte er en opplevelse i hjernen. Det viser forskningen. Nervene i mitt tilfelle sender feil signaler til hjernen, som igjen gir seg utslag i form av smerter.

En bieffekt når du lever med smerter er at hverdagslivet blir ganske annerledes. En særlig sosial person klarer jeg ikke være, fordi smerten tar alt fokuset. Jeg trekker opp skuldrene, en automatisk refleks for å dempe på smertene og jeg puster dårligere, som også skjer automatisk for å holde det intense ubehaget unna. Dette fører til vond nakke, vonde skuldre og hodepine. Jeg blir også veldig tung i kroppen. Å bære armen er i seg selv også ganske tungt. Hverdagen min kan bestå av mange timer i sengen i et mørkt rom. Det er en form for migrene kroppen min har reagert med. Ingen av disse tilstandene hadde jeg før ulykken.

For mange vil nok cannabis fortsatt assosieres med en illegal rusnytelse; en substans man bruker for å flykte unna hverdagen. Men nyere forskning på dette feltet viser en helt annen sannhet. Per-soner med ADD og ADHD, Alzheimers, Parkinson, kroniske smerter som nerves-merter, MS, kramper ved premenstruelt syndrom, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, kramper ved epilepsi og tourettes syndrom har alle fått påvist bedring etter å ha brukt cannabis. Migrene, grønn stær og visse krefttyper sies det også at cannabis kan hjelpe mot. Disse positive reaksjonene jeg beskriver, er det også andre brukere av cannabis eller medisinsk cannabis som opplever.

Hamp er i familie med cannabis og har vært brukt av mennesker i over 10 000 år. Det er en robust og slitesterk plante. Viktige områder der hamp har nyttiggjort seg er i tekstiler, mat og medisin. Life Coach og terapeut John Opsahl skriver i boken SUPERMAT om Hamp: ”Frøene har et bredt sammensatt næringsinnhold. De inneholder viktige vitaminer, mineraler og fiber, har alle de essensielle aminosyrene og er rike på flerumettede fettsyrer” ” Frøene har over 20 % uløselig fiber, som betyr at den er særlig gunstig for fordøy-elsen, blodsukkeret og vektregulering, og kan forebygge ulike livsstilsykdommer”. Han skriver at hampfrø fra mathamp inneholder svært lite av den psykoaktive komponenten i marihuana THC, så det er viktig å få fram. Jeg vil bare belyse de viktige egenskapene som finnes i cannabisfamilien. Videre skriver han: ”Frøet til hampplanten inneholder den mest balanserte oljen vi kjenner til i dag.” ”Omega 6-fettsyren gammalinolensyre (GLA) er en viktig fettsyre som kroppen trenger til flere formål. GLA inngår både som byggekloss for å lage de langkjede fettsyrene som er nødvendig for hjernen og nervesystemet og for å lage signal-stoffer som virker betennelseshemmende, sykdomsforebyggende og balanserende på immunsystemet”. ”Produkter av hampplanten kalles ofte naturens perfekte føde for menneske-kroppen.” Når så mange bra verdier finnes i canna-bisfamilien er det ikke rart at cannabis blir brukt som medisin. SÅ HVILKE TYPER MEDISINSK CANNABIS FINNES DET? CBD er en olje du skal dryppe under tun-gen. I Sverige selges denne oljen lovlig på helsekosten. CBD-olje inneholder ingen psykoaktive stoffer og har flere farma-kologiske egenskaper.CBD inneholder ikke CB1-reseptorer som det finnes naturlig av i hjernen. Det er den-ne CB1-reseptorens reaksjon med THC som gjør at du får en rus. Så du blir ikke ”høy” av CBD siden CB1-reseptoren ikke finnes.

Sativex har vært lovlig i Norge siden 2012. Det er i hovedsak MS-pasienter som får tilbud om denne medisinen. Sativex er en munnspray som inneholder to ek-strakter fra cannabisplanten, THC og CBD. Medisinen sprayes under tungen og i munnhulen. I 2015 var det 340 personer i Norge som fikk Sativex.

Bedrocan er et Nederlandsk firma som framstiller medisinsk cannabis, altså marihuana. De er den største produsenten i verden med lengst erfaring innen fram-stilling av medisinsk cannabis. De fører en sterk kontroll over firmaet, og er en meget seriøs bedrift. Bedrocan produserer fem forskjellige typer medisinsk cannabis med ulikt vir-kestoff. Man inntar stoffet i en såkalt vaporizers. Bedrocan har vært tillatt i Norge siden november 2016. Effekten av medisinsk cannabis kan blant annet være en mer aktiv hjerne, viser en pilotstudie gjort i Nord-Amerika.Studiet ble lagt fram tidligere i år i det danske magasinet ”Vitenskab”. Hjerne-skanninger viste at forsøkspersonene hadde mer aktivitet i pannelappen – det området i hjernen som henger sammen med kognisjon, reflektert handling og forståelse. Da hadde de tatt medisinsk cannabis i tre måneder. Forsøksgruppen sa også at de følte seg bedre, hadde min-dre smerter og tenkte klarere. VG skrev i sommer om en jente på 1 år med kraftige epilepsianfall grunnet en sykdom. Familien hadde forsøkt alt av medisiner og det var ingenting som hjalp. Tilslutt fikk de råd om å prøve ut CBD-olje. De kjørte bilen over til Sverige og kjøpte den anbefalte oljen. Etter å ha brukt CBD fikk jenta endelig ro fra de hyppige anfallene og familien var overlykkelig. Dessverre dukket politiet opp på døren til den lille familien og tok med seg alt. Det må sies at i denne noe triste historien, endte det litt godt. Familien forklarte ovenfor politiet at det kunne være veldig uheldig å bråstoppe med CBD og de fikk tilbake en flaske for å trappe ned. Der jeg bor var de på apoteket så greie at de skrev ut de rettighetene jeg som smertepasient har, når det gjelder kravene til medisinsk cannabis. Det er Statens legemiddelverk som har gitt ut infor-masjonen. Jeg siterer: «En liten gruppe alvorlig syke pasienter kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis. Innenfor dagens regelverk er det allerede åpning for bru-ken. Dette kan for eksempel gjelde pa-sienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler».

For min egen del har jeg søkt om bedrocan via fastlegen og en spesialist.Jeg ser virkelig fram til å begynne med medisinsk cannabis, og troen er stor på at jeg vil få søknaden innvilget. Jeg tror livet mitt da vil bli ganske annerledes. Da kan jeg endelig få et overskudd og glede i hverdagen, og mest av alt slippe å bli dårlig. Jeg har også blitt spurt om å være med i en undersøkelse på Ullevål Sykehus der de skal måle hvordan jeg reagerer på medisinsk cannabis, fordi det ikke er gjort noen studier på bruken i Norge. Jeg håper å være en brobygger og hjelp for andre med smerter, eller de som har fått livs-kvaliteten redusert av annet. NB: Før bruk av cannabis, medisinsk ca-nnabis, hampolje eller hampfrø må man rådføre seg med fastlegen.

Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

Innspill til Helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2023

Normal Norges innspill til Budsjettkapittel 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Forslaget om mindre øremerking og mer søknadsbasert tilskudd er positivt og kan bidra til å sikre bedre likebehandling av de idéelle organisasjonene på rusfeltet. Vi er derimot bekymret for at den foreslåtte reduksjonen på 40,6 millioner i tilskudd til frivillige og idéelle organisasjoner skal føre til driftskutt som særlig vil gå utover de minste organisasjonene og dermed til at enkelte stemmer og brukergrupper ikke blir hørt i saker som angår dem. Finansiering av sivilsamfunnet er essensielt for å oppfylle de ulike brukergruppenes demokratiske rettigheter. Ved en reduksjon som denne er det desto mer viktig med tiltak som sikrer best mulig utnyttelse av tilskuddsmidlene. Et slikt tiltak, som kan bidra til å sikre særlig de mindre organisasjonene en viss form for forutsigbarhet, ville vært å åpne opp for lengre tilskuddsperioder. Mulighet for å få innvilget tilskudd for tre år av gangen, i motsetning til ett år, vil i større grad gjøre det mulig for organisasjonene å planlegge langsiktig. Det vil gi mer forutsigbarhet og trygghet for ansatte, medlemmer og brukere.

Normal Norge er en av de mindre organisasjonene på rusfeltet, med to deltidsansatte. Begge i midlertidige stillinger. Samtidig representerer vi den største gruppen brukere av illegale rusmidler og er den eneste organisasjonen på rusfeltet som utelukkende løfter denne gruppens problemstillinger. Dagens system fratar oss blant annet muligheten til å tilby faste ansettelser fordi vi ikke kan tenke langsiktig. Flere ganger har vi måttet permittere ansatte i vårhalvåret i påvente av utbetaling av driftstilskudd. Utbetaling av driftstilskudd har de årene vi har vært tilskuddsmottakere (siden 2016) blitt utbetalt tidligst i begynnelsen av april, en gang så sent som i september. I år kom utbetalingen i juni. Konsekvensene er at vi må bygge ned driften frem mot sommeren, for så å reetablere oss igjen hver sommer/høst. Vi ønsker å være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver for våre ansatte og vi ønsker å være til stede for og å kunne tilby våre brukere aktiviteter, råd, veiledning og støtte hele året. For å kunne oppnå dette trenger vi en større grad av økonomisk forutsigbarhet. Det er uholdbart at man deler av året skal være avhengig av frivillig innsats for å kunne opprettholde helt essensielle driftsfunksjoner. Ressursene som går med til dette går utover brukergruppen vi er satt til å bistå og representere. Vi ønsker å bruke mest mulig ressurser på å ivareta brukergruppen, for å klare dette trenger vi forutsigbarhet.

Dersom tilskuddsordningene ikke klarer å gi denne forutsigbarheten til de små organisasjonene som ikke besitter store egenkapitaler vil det bety at viktige stemmer ikke blir hørt og at enkelte brukergrupper ikke blir representert i utforming av politikk. Dette er dårlig utnyttelse av økonomiske bevilgninger og et demokratisk problem.

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseplan

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseplan

Den 10. mars i år arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet høring i Bergen. Formålet var å motta innspill til neste folkehelsemelding. Styreleder i Normal Bergen og styremedlem i Normal Norge Anne-Pia Lystrup holdt følgende innlegg på vegne av Normal Bergen:


NORMAL Bergen er en idéell bruker- og interesseorganisasjon på rusfeltet som jobber for en evidensbasert
regulering av cannabis og bekjempelse av stigmatiseringen av cannabisbrukere i
Norge.


Det var en enorm skuffelse da rusreformen, vår tids viktigste sosialpolitiske reform,
ble nedstemt. Forskning tyder på at straff, og påfølgende stigmatisering, ikke har en
forebyggende effekt på rusbruk, snarere tvert imot. En avkriminalisering av alle
rusmidler til egen bruk, for alle, vil være det viktigste skadeforebyggende tiltaket vi
kan innføre på rusfeltet.


Et annet viktig skadeforebyggende tiltak vil være å legalisere og regulere cannabis.
Cannabis er det mest brukte rusmiddelet i Norge, etter tobakk og alkohol. Hver fjerde
nordmann i aldersgruppen 16-64 år har prøvd cannabis minst en gang. Det vil si at det
er minimum ca 860 000 kriminelle personer i Norge i dag. Og bruken fortsetter bare å
øke. Disse tallene viser at forbudspolitikken, slik den er i dag, ikke har hatt en
forebyggende effekt på cannabisbruk.


Paradokset her er at det farligste ved cannabis er nettopp forbudet. Den
gjennomsnittlige cannabisbruker her til lands aner egentlig ikke hva hen putter i
kroppen sin, da cannabis må kjøpes på det sorte markedet. Kriminelle miljøer tjener
store penger på å omsette cannabis, penger som ved statlig regulering ville komme
landets borgere til gode, i stedet for å finansiere kriminelle nettverk.


Ved regulert omsetning av cannabis vil vi kunne kontrollere både innhold og
styrkegrad, som vil gjøre bruk av cannabis langt tryggere, og redusere faren for
uønskede skadevirkninger. Vi vil også kunne innføre aldersgrenser for bruk
Vi er nødt til å anerkjenne at cannabis er kommet for å bli i vårt samfunn. Vi har hatt
stor suksess med regulering av alkohol og det samme kan vi gjøre med cannabis.
De fleste cannabisbrukere er helt vanlige folk med helt vanlige liv.
Men vi vet at storforbrukere av cannabis ofte bruker stoffet for å selvmedisinere, mot
tilstander som søvnløshet, smerter og PTSD, for å nevne noe. Ved å gjøre medisinsk
cannabis mer tilgjengelig for norske pasienter vil vi kunne få disse brukerne ut fra det
svarte markedet og over på lovlige, regulerte medisiner, tilpasset deres helsetilstand.
Disse menneskene kan vi altså hjelpe uten å endre dagens straffelov.

Innspill fra Normal Norge til høring om Representantforslag om å gjennomføre rusreformen Dokument 8:46 L (2021-2022)

Norges internasjonale forpliktelser tilsier at menneskerettigheter skal legges til grunn i all politikk. Et sentralt prinsipp i et moderne demokratisk samfunn er skadefølgeprinsippet som tilsier at straff bare bør anvendes når tungtveiende grunner taler for det. Individets frihet og verdighet skal stå sterkt og vi kan ikke straffe mennesker bare for sikkerhets skyld eller for å sende et signal om at vi finner en handling umoralsk. Straff er et tilsiktet onde som bare bør brukes der det er helt nødvendig. Dersom vi skal påføre mennesker dette onde må det ha en klar hensikt og vi må være sikre på at det har den ønskede virkningen.

Dersom det var slik at kriminalisering av rusbrukere førte til mindre bruk, færre rusrelaterte skader og færre ruslidelser kunne det muligens latt seg forsvare. Nå vet vi at årsakene til ruslidelser er mer komplekse. Vi vet at kriminalisering ikke beskytter mot rusrelaterte skader og at kriminalisering øker terskelen for å be om hjelp i akutte livstruende situasjoner hvor illegale rusmidler er en del av det større bildet.

Det har blitt hevdet at vi må fortsette å kriminalisere rusbrukere for å sende et signal om at bruk ikke er ønskelig og for å holde bruk nede blant ungdom. Det har etter hvert blitt publisert mange studier som har sett på effekten avkriminalisering og legalisering av cannabis har på bruksprevalens blant ungdom. Et eksempel, en større metastudie utført av Melchior et al (2019), fant ingen signifikant økning i cannabisbruk blant unge etter hverken avkriminalisering eller legalisering. Regjeringens eget rusreformutvalg fant heller ingen slik sammenheng. Det er altså ingenting som underbygger påstanden om at det finnes en særlig sammenheng mellom generell

kriminalisering av brukere av cannabis og bruksprevalens blant ungdom og unge voksne. Vi oppnår altså ikke det vi sier vi ønsker å oppnå gjennom den fremgangsmåten vi har valgt til nå. Det vi derimot oppnår er utenforskap og stigmatisering av cannabisbrukere.

Det er ikke i tråd med menneskerettighetene å peke ut en gruppe i samfunnet, påføre de et onde og skyve de på utsiden. Menneskerettighetene er der nettopp for å forhindre slik praksis. Som et foregangsland innenfor menneskerettigheter og som det moderne demokratiske samfunnet vi er må vi finne andre måter å forebygge skader knyttet til rusbruk enn å vilkårlig straffe mennesker for handlinger de utfører mot seg selv. Vi må finne løsninger som ivaretar den enkeltes verdighet og grunnleggende rettigheter som mennesker. Vi må finne inkluderende, ikke ekskluderende løsninger.

Vi vet er at straffen rammer ulikt, vi vet at den diskriminerer basert på kjønn, klasse og etnisitet. Etniske minoriteter og unge menn med lavere sosioøkonomisk status kommer aller dårligst ut. I en artikkel nylig publisert i International Journal of Drug Policy (Pedersen, Moffitt, von Soest, 2022), skrevet av blant annet professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen, kan vi lese at unge som har foreldre med mer enn fire års høyere utdanning har betydelig lavere risiko for å bli straffet for bruk av illegale rusmidler enn de med foreldre med lavere utdanning.

Bruk av cannabis er utbredt i Norge, en av fire mellom 16 og 64 år oppgir å noen gang å ha brukt cannabis (Kilde: FHI). Cannabis er vanlig i ungdomsmiljøer og for marginalisert og sårbar ungdom blir det ofte en inngangsport til et kriminelt miljø. Cannabis blir en kontaktflate mellom ungdom og et organisert kriminelt miljø. Et miljø hvor man også blir eksponert for andre rusmidler med et langt høyere skadepotensiale enn cannabis. Det er derfor behov for å se på strategier for å separere cannabismarkedet fra markedet for andre illegale rusmidler.

For å redusere skadevirkningene og farene ved å overlate omsetningen av et rusmiddel som er så utbredt til et kriminelt, uregulert marked bør man se på alternative modeller for omsetning av cannabis. Det kan være å tillate dyrkeklubber, også kalt cannabis social clubs, slik man gjør i for eksempel Spania og Sveits, eller vi kan tillate hjemmedyrking av cannabis. Det er også verdt å se på eventuelle fordeler ved å tillate en regulert omsetning av cannabis slik vi ser stadig flere land

gjør, for eksempel Canada og Tyskland. Fordelen med en regulert omsetning er blant annet større kontroll på innhold og styrke, samt økte skatteinntekter, som igjen kan øremerkes til for eksempel rusforebygging. Vi må slutte å late som om cannabis er skadeligere enn det det er og ta inn over oss den globale utviklingen på dette feltet. Vi må klare å ta inn ny kunnskap og forme politikken deretter. Når vi vet at den cannabispolitikken som blir ført skader, både på individ- og samfunnsnivå, da plikter vi å se på alternative løsninger som er i tråd med ny kunnskap, og ikke minst som er i tråd med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser.

Melchior et al (2019). Does liberalisation of cannabis policy influence levels of use in adolescents and young adults? A systematic review and meta-analysis. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025880

Pedersen, W., Mottiff, T., von Soest, T. (2022). Privileged background protects against drug charges: A long-term population-based longitudinal study. International Journal of Drug Policy